Vlaamse jeugdwerkloosheid fors gestegen

Vlaanderen telde eind april 201.176 werkzoekenden. Dat zijn er 18.781 of 9,8 procent meer dan vorig jaar. 7,09 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is op dit ogenblik werkzoekend. De economische double dip tekent zich hiermee zwaar af in de cijfers.
De werkloosheid in de eurozone steeg in maart van 12 naar 12,1 procent. In de Europese Unie bleef de werkloosheid hangen op 10,9 procent. Vooral de jeugdwerkloosheid blijft stijgen.
Het aantal Nederlandse werknemers dat van baan verandert, is nauwelijks toegenomen sinds 1994. Het gaat nog steeds om een kleine minderheid, 13 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien de Nederlandse arbeidsmarkt veel flexibeler is geworden.
Zowel werkgevers als werknemers vragen daadkracht in de aanpak van werkloosheid, activering, vergrijzing, ontslagregeling, eenheidsstatuut en de relatie tussen loon en anciënniteit. Anderzijds blijven de vooroordelen tegenover de kwaliteiten van oudere werknemers ontstellend hoog.
Voor de tweede keer op rij is de vergoede werkloosheid gestegen op jaarbasis. In maart 2013 ontvingen 437.333 werkzoekende werklozen een uitkering. Dat zijn er 25.124 meer dan in maart 2012 of 6,1 procent. Vooral jongeren zijn getroffen door de ongunstige conjunctuur.
De regering-Di Rupo heeft nog 75 dagen voor de deadline van het Grondwettelijk Hof op 8 juli verstrijkt. Maar de hoop dat er nog een eenheidsstatuut uit de bus zal komen, wordt met de dag kleiner. Dat maakt veel bedrijven nerveus en ze willen in mei nog snel personeel ontslaan.
De christelijke vakbond ACV legt zeven voorstellen op tafel om tot een gemeenschappelijk werknemersstatuut te komen. Samen met de socialistische vakbond ABVV wijst het ACV wel het voorstel van de werkgevers af. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zijn het erover eens dat de deadline van 8 juli opgelegd door het Grondwettelijk Hof gerespecteerd moet worden.
Ondanks de economische malaise blijft de impact van de private intermediairs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 700.000 personen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De beleidsmakers slagen er nog steeds onvoldoende in om transities op de arbeidsmarkt optimaal te organiseren.
Het Vlaams taaldecreet uit 1973, dat bepaalt dat alle arbeidsovereenkomsten van bedrijven met een exploitatiezetel in Vlaanderen in het Nederlands opgesteld moet zijn, is in strijd met het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie.
De vakbonden starten een petitie om naar analogie van de Wet Renault een ‘Wet Ford’ te eisen. Die wet moet ervoor zorgen dat werknemers van toeleveringsbedrijven hetzelfde sociaal plan krijgen als de werknemers van een groot bedrijf dat de deuren wil sluiten.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.