Welzijn @ Work: Welzijn zoekt personeel (m/v)

Het Vlaams Welzijnsverbond, Acerta en SD Worx onderzochten de personeelsevolutie in de welzijnssector tijdens de voorbije vijf jaar en vergeleken deze personeelscijfers met de Vlaamse werkgelegenheid. De conclusies waren opvallend.
Wat bevordert en wat vermindert het welzijn, de motivatie en de tevredenheid van werknemers in de social profit? VIVO vzw voert een onderzoek en wil met de resultaten een actieplan maken voor werkbaar werk in de sector.
In oktober waren er 427.241 werklozen. Dat zijn er 14.502 meer dan in oktober vorig jaar of een stijging met 3,5 procent. In vergelijking met september 2013 zijn dit er 22.361 of 5 procent minder.
Bijna zes op de tien werknemers zegt dat een loopbaan van 45 jaar niet realistisch is door de hoge werkdruk. Al bestaat bij weinige de indruk dat er door de crisis harder moet gewerkt worden.
Na zes kwartalen stijgt de tewerkstelling bij werkgevers met minder dan 100 werknemers opnieuw. In het derde kwartaal van 2013 steeg de tewerkstelling bij kmo’s met 0,4 procent. Al verbergt dat cijfer 'vele' waarheden. Alleen in Vlaanderen zijn er echt meer medewerkers aan de slag gegaan.
De ministerraad keurde het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed. Ondanks het voorbehoud van de Raad van State bij het plan van de regering om voor de bouwsector in een uitzondering te voorzien op de eengemaakte opzegtermijn. De bouwbonden dreigen ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen.
De tijdelijke werkloosheid daalde in het derde kwartaal van 2013 voor het eerst sinds 2011. Het aantal werklozen blijft daarentegen stijgen, al is er wel sprake van een vertraging. Ook het aantal werklozen met bedrijfstoeslag blijft dalen.
Vlaanderen telt eind oktober 229.127 werkzoekenden. Dat zijn er 8,8 procent meer dan vorig jaar. Het tragere groeiritme van de jeugdwerkloosheid (5,2 procent) is opvallend. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers steeg met 8,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.
De werkloosheid in de eurozone en in de voltallige Europese Unie bleef in september stabiel in vergelijking met de maand voordien. In vergelijking met een jaar geleden blijft de werkloosheid evenwel hoog.
In de eerste helft van 2013 steeg het percentage langdurig zieken met 14 procent. Het langdurig ziekteverzuim was nog nooit zo hoog.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.