Werkgevers willen nog meer lastenverlaging

De Vlaamse regering trekt de komende zeven jaar telkens 125 miljoen euro uit om de loonlasten voor bedrijven te verlagen. Werkgeversorganisaties reageren positief, maar waarschuwen dat enkel deze maatregel niet voldoende is. Ook vakbonden zijn relatief tevreden.
De horecasector is één van de eerste sectoren die de nieuwe wet over de overuren omzet in de praktijk. Hierdoor kan de interne grens voor overuren opgetrokken worden van 65 uren naar 143 uren. De vakbonden en de werkgevers hebben hierover een cao afgesloten.
De ministerraad keurde het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed. Ondanks het voorbehoud van de Raad van State bij het plan van de regering om voor de bouwsector in een uitzondering te voorzien op de eengemaakte opzegtermijn. De bouwbonden dreigen ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen.
De sociale partners zitten rond de tafel om werk te maken van een revolutionaire hervorming van het arbeidsrecht. Het akkoord over de arbeidstijd dat de sociale partners begin dit jaar binnen de Groep van Tien bereikten, wordt nu in een collectieve arbeidsovereenkomst gegoten.
Tijdens de eerste negen maanden van 2013 hebben 103 bedrijven de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Dat is bijna de helft meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen de teller op 70 stond.
Werkgeversfederaties, vakbonden en sectororganisaties in de federale gezondheidszorg zijn op 2 oktober na een marathonvergadering tot een voorakkoord gekomen over vier collectieve arbeidsovereenkomsten.
De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.
Terwijl ondernemersorganisatie Unizo en sectorfederatie Comeos de plannen van de regering om de maaltijdcheques te vervangen door extra nettoloon toejuichen, willen vakbonden daar niet van weten.
De christelijke bediendevakbonden LBC-NVK en CNE waarschuwden voor sociale onrust als er een bovengrens wordt opgelegd aan de nieuwe opzegtermijnen.
De aangekondigde nationale staking in de instellingen die vallen onder de federale gezondheidszorg zal plaatsvinden op 8 oktober. Dat meldt de socialistische bediendebond BBTK na een bijeenkomst van zijn federaal beroepscomité. De federale non-profit omvat onder meer ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging en revalidatiecentra.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.