Ondernemers meer gesyndiceerd dan werknemers

75 procent van alle Belgische ondernemers is aangesloten bij een werkgeversfederatie. Hun syndicalisatiegraad ligt zelfs hoger dan die van de werknemers. De representativiteit van de Belgische sociale partners behoort tot de hoogste in Europa.
Het Antwerpse arbeidshof vreest rechteloosheid door het uitblijven van een officieel eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.
Werkgevers riskeren een boete als ze niet om de twee jaar het verplichte verslag over de bezoldiging van vrouwelijke en mannelijke werknemers meedelen aan de ondernemingsraad.
In Nederland ligt een wetsvoorstel op tafel dat werknemers de mogelijkheid moet geven om flexibel te werken. Dat moet de balans tussen werk en privé bevorderen.
De federale regering werkt aan een aanpassing van de Wet-Renault, de wet die de procedure bij collectieve ontslagen regelt. Volgens minister van Werk Monica De Coninck worden werknemers nu te vaak voor voldongen feiten geplaatst bij een collectief ontslag.
Zowel medewerkers als werkgevers doen hun voordeel bij individuele onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Medewerkers, ook laaggeschoolden, zien hun loon sneller stijgen. Werkgevers kunnen zich sneller aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.
In Groot-Brittannië groeit de kritiek op het gebruik van ‘nul-uur-contracten’, waarbij werknemers gebonden zijn aan een bedrijf zonder dat ze de garantie hebben op werk en dus ook geen zekerheid hebben over een loon. Meer dan een miljoen Britten is tewerkgesteld onder zulke 'nul-uur-contracten'.
De ‘gijzelingen’ van directieleden door actievoerende werknemers, eerst bij Sigma Coatings in Manage en daarna bij Alstom in Beyne-Heusay, werden nu ook uitdrukkelijk afgekeurd door de sectorale vakbondsverantwoordelijken. Federaal minister van Werk Vandenbroucke had vakbonden en werkgevers bij zich geroepen voor overleg.
Na meer dan 27 uur onderhandelen hebben de sociale partners en de regering een compromis beklonken over de opzeggingstermijn voor arbeiders en bedienden en de carenzdag. Een aantal elementen moet nog uitgewerkt worden via sectorale arbeidsovereenkomsten.
Zowel vakbonden als werkgevers benadrukken dat er geen akkoord is over het eenheidsstatuut, maar dat het een compromis is van de minister dat bovendien al goedgekeurd is door het kernkabinet. “Niemand is doodgelukkig met dit akkoord, niemand is doodongelukkig”, vat minister van Werk Monica De Coninck de reacties samen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.