Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Vakbondsafgevaardigde"
Totaal gevonden artikels: 3 (Artikel 1 tot 3)

Privacy en bewijswaarde: Antigoon buitenspel gezet?

In een arrest van 19 juli 2017 nam het arbeidshof van Antwerpen een interessant standpunt in over de bewijswaarde van het verslag van een privédetective en het proces-verbaal van vaststelling van een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder. Beide mochten niet als bewijsmiddel worden aangewend in het kader van een ontslagprocedure van een beschermde werknemer. Het arbeidshof hanteerde een eerder streng standpunt.

Ontslag van beschermde werknemers: “To be or not to be 65”

Een werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer met een te presteren opzeggingstermijn alvorens hij de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, en dit zonder de ontslagprocedure van de wet van 19 maart 1991 na te leven. Het arbeidshof van Gent oordeelt dat de werkgever bijgevolg een beschermingsvergoeding verschuldigd is.

Kan een personeelsvertegenwoordiger worden opgezegd wanneer hij de pensioenleeftijd nadert?

De wet stelt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioenleeftijd nadert, kan opzeggen met een opzeggingstermijn van maximaal 26 weken (6 maanden) (artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Men dient ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De werknemer kan dan na afloop van deze termijn toetreden tot het wettelijk pensioen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen