2012 recordjaar voor ziekteverzuim

Het ziekteverzuim geraakt maar niet onder controle. Sinds 2002 vertoont het absenteïsme in België een constante stijging. Nooit eerder was het totale ziekteverzuim zo hoog als in 2012. Die piek is vooral te wijten aan een recordcijfer voor langdurig verzuim. Vooral in grote bedrijven is een heuse verzuimcultuur ontstaan. De vergrijzende arbeidspopulatie, de crisis en de hoge werkdruk zijn enkele van de verklarende factoren.
De Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van en voor de Vlaamse sociale partners in de SERV, lanceerde woensdag de online-toolkit ‘werken aan werkbaar werk’.
Minder dan een vijfde van de werknemers meldt het verlies van een gsm, tablet of notebook binnen het uur aan de IT-afdeling. Het risico dat bedrijfsgegevens in verkeerde handen vallen, is daardoor groot.
De late winterprik zorgde er voor dat meer dan de helft van de Belgen dinsdagochtend te laat op het werk aankwam.
"Duurzaam gezondheidsbeleid rendeert!" Onder die leuze vindt op 21 maart in Antwerpen het Healthy Company Congres plaats. De sprekers willen er een antwoord geven op de vraag waarom werkgevers baat hebben bij gezonde werknemers. Waarom zouden ze daarin investeren?
Een handleiding van Zorgnet Vlaanderen wil grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners en zorggebruikers voorkomen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert enthousiast.
Al bijna 44.000 keer werd een Nederlandstalig pamflet op Facebook gedeeld dat oproept om het geweld tegen hulpverleners te stoppen.
De bezem gaat door de Britse National Health Service (NHS), zo beloofde eerste minister David Cameron na de verschijning van een schokkend rapport over mistoestanden in een Mid-Staffordshire Hospital. Wat kan HRM doen om dergelijke schandaalsituaties te vermijden?
Bijna de helft van de medewerkers die een bedrijf verlaten, geven toe vertrouwelijke gegevens mee te nemen. Vier op de tien zijn ook van plan de gegevens te gebruiken in hun nieuwe functie. Al gaat het niet altijd om kwade wil.
Hoewel een hoog niveau van werkstress een negatieve impact heeft op het psychologische en fysische welzijn van werknemers, is er geen rechtstreeks causaal verband tussen stress en het risico op kanker.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.