Telt ons land te veel ziekenhuizen?

Nog voor minister Onkelinx haar hervormingsplannen voor de financiering van de ziekenhuizen voorlegde aan de ministerraad, losten experts al een stevig schot voor de boeg: het totale aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden zou naar beneden moeten.
De Vlaamse ziekenhuizen zijn niet klaar voor de vergrijzingsschok, zo blijkt uit een onderzoek van De Tijd waarover de krant in oktober publiceerde. Het tekort aan geriaters in Vlaanderen wordt problematisch.
De digitalisering van het personeelsbeleid in Belgische bedrijven is ondermaats. Alleen e-mail, intranet en verlofplanningen zijn beschikbaar voor meer dan de helft van de werknemers. Vooral rendabiliteit en onwennigheid verklaren de terughoudendheid van werkgevers om te investeren in digitalisering. Al beseffen ze wel dat nieuwe technologie belangrijk is om competitief en aantrekkelijk te blijven.
De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) lanceert twee nieuwe initiatieven om kleine social-profitorganisaties te ondersteunen bij hun medewerkersbeleid: de HRwijs-adviessessies en inspiratiesessies. Beide initiatieven richten zich expliciet op kleine organisaties uit de social profit en starters in HR.
De Vormingswerkgroep en de Werkgroep Bezieling en Kwaliteitszorg van Caritas West-Vlaanderen organiseren op 3 april 2014 in Torhout de beurs 'Vijftig tinten goede zorg'. Hiervoor zijn ze op zoek naar goede en innoverende praktijken van voorzieningen in de ouderenzorg.
HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. Dat is af te leiden uit het steeds eenvoudiger wordende takenpakket.
In de toekomst betalen patiënten wellicht voor elke doorgebrachte nacht in een ziekenhuis en niet meer voor elke begonnen dag. Dat moet de overconsumptie en de groei van de kosten van de ziekteverzekering indammen. Dit voorstel is goed voor 20 miljoen euro in de begroting van 2014.
In het AZ Herentals wordt voortaan met een nieuw patiëntenbegeleidingssysteem gewerkt, waarmee medewerkers altijd kunnen zien waar een patiënt zich bevindt. Dat moet de efficiëntie ten goede komen en de loopafstanden voor het personeel beperken.
In Nederland kregen 45 ziekenhuizen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Alhoewel ouderen de grootste groep patiënten vormen, is er in ziekenhuizen toch vaak nog weinig aandacht voor hen. Dit keurmerk moet daarin verandering brengen.
Op dinsdag 24 september gaf Jeffrey Pfeffer een exclusieve masterclass in Brussel. Met verrassende voorbeelden en soms best uitdagende conclusies hield hij de aandacht een dag lang gespannen. “Bedrijfssaneringen? Ze brengen niets op, maar ze doden wel medewerkers, letterlijk.”

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.