Medewerker schreeuwt om waardering

Belgische werknemers gaan massaal gebukt onder werkstress en ervaren een tekort aan waardering. De helft van de Belgen zegt meer stress te hebben dan vijf jaar geleden. Dat is vooral te wijten aan te veel werk.
Meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft 'werkbaar werk'. Net zoals bij de werknemers, is werkstress ook bij de zelfstandige ondernemers het belangrijkste knelpunt om te komen tot meer werkbaar werk. Eén op de drie Vlaamse zelfstandige ondernemers kampt met werkstress. Daarnaast ondervindt bijna een derde van de actieve zelfstandige ondernemers een problematische werk-privébalans.
Federaal minister van Werk Monica De Coninck lanceerde een nieuwe campagne tegen burn-out. De campagne richt zich in eerste instantie op ondernemingen.
Managers en werknemers zijn dankzij hun smartphone vrijwel continu online. Hoewel het handig kan zijn overal en altijd de mails te kunnen checken, zorgt het ook voor stress en gaat het ten koste van de focus op het werk.
Wie vijf jaar vroeger stopt met werken, heeft in de vijf daaropvolgende jaren 42 procent minder kans om te sterven dan iemand die gewoon blijft werken.
Bijna één op de twee werknemers zegt zijn job mentaal te belastend te vinden om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Eén op de drie werknemers vindt zijn job fysiek te belastend. Ook zijn er grote verschillen in mentale gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden.
Het aandeel jobs dat de kwalificatie van ‘werkbaar werk’ krijgt, is amper gestegen tussen 2004 en 2013. Werkstress blijft het grootste knelpunt voor de werkbaarheid van jobs. Terwijl 'werkbaar werk' mensen motiveert om langer aan de slag te blijven.
De onderlinge concurrentie tussen collega’s op de werkvloer neemt toe. Volgens één op de drie werknemers zijn de verhoudingen dit jaar meer gespannen in vergelijking met een jaar geleden.
Er is een verband tussen het aantal gewerkte uren en de veeleisendheid van het werk én depressie.
Psychische stoornissen zijn in België de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. 27 procent van het langdurig ziekteverzuim kent een psychische oorzaak.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.