Reorganisaties beïnvloeden welzijn werknemers

Reorganisaties hebben een negatieve invloed op werknemers door verhoogde werkdruk, meer baanonzekerheid en een negatieve sfeer op de werkvloer. Maar als een reorganisatie tot verbetering in het werk leidt, neemt het welzijn van de medewerkers toe.
Belgische werknemers beoordelen in 2011 hun leidinggevende negatiever dan vorig jaar. De meeste werknemers willen meer duidelijkheid over inspanningsbeloningen en rapporteren een gebrek aan een voldoende gecommuniceerde toekomstvisie.
De overgrote meerderheid van de Belgen zegt dat hun werk hun passie is. Hun liefde voor hun werk motiveert hen om hun job elke dag beter te doen. Al is niet iedereen even enthousiast over zijn werk. Vanuit Europees perspectief zijn de Belgen zelfs zowat het minst gepassioneerd door hun job. Alleen Frankrijk scoort slechter.
Bijna de helft van de werknemers ervaart veel tot heel veel stress, maar kunnen dit de baas. Het merendeel van de werknemers zegt desondanks enthousiast en gemotiveerd te zijn. Toch is 17 procent van de werknemers zwaar gedemotiveerd.
Stress is even besmettelijk als een verkoudheid. Passieve stress en allerlei angsten kunnen zich even snel verspreiden als een verkoudheid.
Met de auto of het openbaar vervoer naar het werk gaan, is de grootste bron van stress.
De voorbije jaren is het aantal verschijnselen van burn-out fors gestegen. Burn-out komt vooral bij hoogopgeleide werknemers voor.
De verleiding om grapjes uit te halen met een smartphone is groot, zeker op het werk.
Jongeren geboren in de jaren 1980 geven voorrang aan een eigen gezin. Een succesvolle carrière uitbouwen is ondergeschikt aan een leven zonder stress.
Competitiviteit is zowat het codewoord van vandaag. Bedrijven doen er alles aan om ‘concurrentieel’ te blijven. Er bestaan hiervoor ruwweg twee strategieën: de kosten beperken of innoveren. Kosten reduceren kan betekenen dat arbeidsplaatsen ter discussie komen te staan. In dit geval hebben de werknemers weinig jobzekerheid. Tegelijkertijd verwachten werkgevers dat hun medewerkers zich ten volle inzetten voor het bedrijf en creatieve oplossingen vinden voor nieuwe problemen. Maar, zijn deze twee strategieën te combineren? Komen werknemers die onzeker zijn over hun job nu net niet minder creatief uit de hoek?

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.