DNA bepaalt werkstress

Of een werknemer zich gestrest voelt op het werk, wordt meer bepaald door zijn genen dan door zijn werkgever of arbeidsomgeving.
Iemand die meer stress op het werk ervaart, heeft bijna een kwart meer kans op een hartinfarct dan iemand die niet werkt of geen stress ervaart op het werk. Vooral laaggeschoolde werknemers met een veeleisende job en weinig regelmogelijkheden hebben een hoger risico op hartfalen.
Werk heeft een grote invloed op ons geluksgevoel, maar dan wel vooral een negatieve invloed. Het welzijn op het werk is voor mensen onlosmakelijk verbonden met hun welzijn thuis. Het professionele leven heeft vaak een negatief effect op het privéleven.
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Prevemed nam zijn Waalse sectorgenoot Bewel over. De tandem Prevemed-Bewel vzw wordt zodoende een dienstverlener met 8500 aangesloten leden die samen ongeveer 89.000 werknemers tellen.
Om psychosociale risico’s op het werk meer bespreekbaar te maken, start de federale overheidsdienst Werkgelegenheid met een brede sensibiliseringscampagne.
Het ‘nieuwe werken’ wordt vaak ingevuld als plaatsonafhankelijk werken of met flexibele werkplekken. Maar medewerkers willen ook flexibele werktijden.
Vakantie is van groot belang om te herstellen van dagelijkse werkstress. Maar het effect van weldoend effect van vakantie is van korte duur. Of we nu kort of lang op vakantie zijn geweest, eenmaal weer aan het werk, is het vakantiegevoel snel verdwenen.
Medewerkers van HR-afdelingen zijn de grootste babbelaars. Dagelijks praten ze gemiddeld een half uur met collega’s over niet-werkgerelateerde onderwerpen. Bovendien verkiezen deze medewerkers persoonlijk contact boven mails of telefoon.
De gemiddelde banenkwaliteit in de Europese lidstaten is relatief stabiel gebleven. Al is de werkintensiteit wel toegenomen. Hierdoor stijgt het risico op zware stress, wat nadelig is voor de gezondheid en het welzijn. Positief is de evolutie naar een kortere arbeidstijd en minder werk buiten de normale uren.
Een (interne of externe) preventieadviseur geniet van een bijzondere ontslagbescherming (W. 20 december 2002). De werkgever moet vooraf een strikte procedure volgen en het ingeroepen ontslagmotief moet beantwoorden aan bepaalde inhoudelijke vereisten. Bij

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.