Workaholics voelen zich ‘verplicht’ veel te werken

Workaholics werken in extreme mate, niet omdat zij zoveel plezier hebben in het werk, maar omdat zij het gevoel hebben dat ze dat ‘moeten’ doen. Op langere termijn is workaholisme ook een gevaar voor werkgevers, want het leidt tot een burn-out.
Vier op de tien Walen met een job hebben altijd of meestal stress op de werkvloer. Bij hun Vlaamse en Brusselse collega's is dat maar twee op de tien. In de financiële, transport-, gezondheids- en onderwijssector is de stress het hoogst.
Vlaams minister van Media Ingrid Lieten roept iedereen die in het verleden slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik op om daarmee naar buiten te komen. Onderzoek toont bovendien aan dat seksuele intimidatie vroeger niet meer of minder voorkwam dan nu.
Van de zorgmedewerkers in Vlaanderen heeft 62,4 procent een 'werkbare' job. Opvallend is verder dat de 'drukke' jobs bij de zorgmedewerkers toegenomen zijn tussen 2004 en 2010. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV).
Er bestaat wel zoiets als een veeleisende baan, maar een stressvolle baan bestaat niet. Of iemand door een veeleisende baan gestresseerd geraakt, hangt van de betrokkene zelf af.
Werknemers hechten steeds meer waarde aan sociale binding op de werkvloer, maar merken juist op dat de samenhorigheid binnen organisaties afneemt. Werknemers blijken ook minder trots op hun werk en ze willen meer respect.
Drie op de tien werknemers werken in een mentaal ongezonde omgeving. Hoogopgeleide oudere werknemers met een hoog inkomen zijn het meest tevreden over de mentale werkomgeving.
Terwijl het kortdurend ziekteverzuim op hetzelfde niveau blijft als de voorbije jaren, stijgt het langdurig ziekteverzuim onrustwekkend. Sinds 2008 is ziekte van meer dan een maand met 47 procent gestegen. Vooral bij arbeiders en vijftigplussers is het langdurig verzuim sterk gestegen. Dat is voor een deel het gevolg van de economische crisis, die de werkdruk doet stijgen.
Een grote meerderheid van de Europese werknemers maakt zich zorgen over werkgerelateerde stress. 80 procent verwacht dat dit alleen maar erger zal worden.
De ministerraad besliste om het ouderschapsverlof uit te breiden van drie naar vier maanden. Ondernemersorganisaties Unizo, NSZ en Voka zijn niet te spreken over de beslissing. Ze eisen een evenredige inkrimping van het tijdskrediet.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.