Aantal vacatures blijft dalen

In januari 2013 ontving de VDAB 21.533 vacatures. Dat is 9 procent minder dan in januari 2012. Het aantal ontvangen vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen. Alleen de vraag naar jobstudenten blijft positief.
Rekruteerders en sollicitanten denken verschillend over de eerlijkheid van het video-cv als selectiemiddel. Daarbij spelen persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en etniciteit van de sollicitant een rol.
Zes op de tien Vlaamse scholieren tussen 14 en 18 jaar hebben een studentenjob. Ongeveer de helft van de jongeren doet een vakantiejob, ongeveer een derde klust bij tijdens het schooljaar.
De topmannen van Apple, Intel en Google worden ervan verdacht illegale afspraken te hebben gemaakt over het personeelsbeleid.
De directie van Ford Genk zal een dossier voor de verlaging van de leeftijd voor brugpensioen indienen. Ongeveer 1800 werknemers komen in aanmerking. Een simulatie van ACV-Limburg toont bovendien aan dat het hervormd brugpensioen bijna altijd goedkoper is dan werkloosheid.
Federaal minister van Werk Monica De Coninck wil anoniem solliciteren mogelijk maken. Zo zouden meer vrouwen, mensen met een handicap, ouderen en allochtonen makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, denkt ze. De werkgevers zien anoniem solliciteren echter niet zitten.
De werkloosheid in de eurozone blijft stijgen. In november 2012 piekte de werkloosheidsgraad op 11,8 procent. Dat is alweer een stijging in vergelijking met oktober. Vooral de jeugdwerkloosheid nam enorm toe. Bijna een kwart van de min-25-jarigen is werkloos.
De VDAB ontving vorig jaar 263.471 vacatures. Dat is een daling van 14,3 procent in vergelijking met 2011. Vooral de vraag naar laag- en middengeschoolden daalde.
Na een voorzichtige heropleving vorig jaar, verkeert de Vlaamse arbeidsmarkt sinds eind 2012 opnieuw in ademnood. Het terrein dat na de economische crisis werd herwonnen, moeten we vandaag geleidelijk weer prijsgeven. De belangrijkste arbeidsmarktindicatoren springen op rood en de populatie werkzoekenden groeit aan.
Het aanwerven van 50-plussers, zeker van 55- en 60-plussers, wordt almaar aantrekkelijker. De premies die de Vlaamse regering daarvoor geeft, kunnen oplopen tot de helft van de loonkosten gedurende twee jaar.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.