Te weinig geriaters in Vlaanderen

De Vlaamse ziekenhuizen zijn niet klaar voor de vergrijzingsschok, zo blijkt uit een onderzoek van De Tijd waarover de krant in oktober publiceerde. Het tekort aan geriaters in Vlaanderen wordt problematisch.
In oktober ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 24.481 vacatures. Dat is 3,1 procent meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vacatures in het gewoon circuit ligt wel lager dan een jaar geleden. De stijging is vooral te danken aan het grotere aanbod aan studentenjobs en tijdelijke jobs.
Meer dan zes op de tien werkgevers zoekt extra informatie over kandidaten op sociale media. Bijna evenveel sollicitanten vinden dit echter niet fair, omdat hun profiel op sociale media niet representatief is voor hun professionele ervaring en competenties.
Hoewel de jobmobiliteit daalt, is de intentie tot verandering relatief groot. Zo wil de helft van de werknemers binnen het jaar van job veranderen. Anderzijds gaan ze niet actief op zoek naar een nieuwe werkgever.
Sociale netwerken hebben het rekruteringslandschap grondig veranderd, zowel voor de kandidaat als voor de rekruteerder. Het aanwervingsproces verloopt meer en meer proactief. Rekruteerders schuimen steeds vaker het web af op zoek naar kandidaten.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.
Verpleegkundigen die zijn veroordeeld of een disciplinaire maatregel hebben in hun thuisland, kunnen in de toekomst niet langer aan de slag in een ander EU-land. Dat is de uitwerking van een nieuw systeem, waarmee het Europees Parlement instemde.
De Nederlandse beroepsvereniging voor HR-professionals heeft haar sollicitatiecode geactualiseerd en geeft richtlijnen over het gebruik van sociale media in de sollicitatieprocedure. Toch blijft het onduidelijk wat mag en niet mag.
Het invullen van een vacature duurt gemiddeld 45 werkdagen. Een kwart van de vacatures wordt slechts na meer dan 67 dagen ingevuld. Andere vacatures geraken zelfs niet ingevuld. Dit is deels door het wegvallen van personeelsbewegingen, maar ook omdat bedrijven nog steeds een verouderde kijk hebben op werving en selectie.
Om laaggeschoolde jongeren nog sneller aan een eerste job te helpen, breidt federaal minister van Werk Monica De Coninck de Activa-maatregel uit.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.