Sociale media steeds vaker ingezet bij rekrutering, maar resultaat valt tegen

Het gebruik van sociale media door Europese bedrijven is de voorbije drie jaar bijna verdubbeld. Vooral voor rekruteringsdoeleinden worden sociale media ingeschakeld, maar de resultaten zijn niet wat bedrijven ervan verwachten.
In het afstandsonderwijs is verpleegkunde bijzonder populair. Scholen als de KaHo Sint-Lieven (Sint-Niklaas en Aalst) noteerden ten opzichte van vorig jaar zelfs een verdubbeling van het aantal inschrijvingen.
De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.
Zullen de cijfers die HR-analytics opleveren de werkgevers eindelijk overtuigen van de ‘return on investment’ van HRM? Die vraag legden we voor aan Jeffrey Pfeffer (Stanford University), die op vraag van HR Square op dinsdag 24 september een exclusieve masterclass geeft in Brussel.
Het gebruik van sommige selectietests benadeelt kansengroepen. Vooral de responsmodaliteiten hebben een impact op de resultaten van kandidaten met een migratieachtergrond.
Het aantal openstaande vacatures in de ziekenhuizen is sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de werkgeversfederatie voor de social-profitondernemingen Verso verzamelde.
Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Te forse besparingen op het terrein van HR schieten hun doel voorbij en leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor de organisatie. Door minder te investeren in opleiding, stijgt immers het verzuim en het personeelsverloop.
LinkedIn is veruit het meest populaire sociale mediakanaal om nieuwe medewerkers te rekruteren. Vacatures bekendmaken via sociale media is niet alleen goedkoop, het levert zowel kwantitatief als kwalitatief een goede respons op.
Nationaliteit of herkomst bepalen wel degelijk iemands loon en positie op de arbeidsmarkt. Migranten, ook van de tweede of de derde generatie, botsen nog steeds op structurele barrières.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.