Bedrijven rekruteren steeds vaker via sociale media

Online-jobsites en de eigen bedrijfswebsite worden het meest gebruikt om nieuwe medewerkers aan te werven. Maar ook Facebook en LinkedIn worden steeds vaker ingeschakeld tijdens rekruteringscampagnes. Het inzetten van deze kanalen doet bovendien het aantal binnenkomende cv’s stijgen.
In februari ontving de VDAB 19.825 vacatures of 13,7 procent minder dan een jaar geleden.
In januari daalde de uitzendactiviteit met 0,94 procent in vergelijking met de maand ervoor. Op jaarbasis is er sprake van een daling van de uitzendactiviteit met meer dan 5 procent.
In 2012 nam de interesse voor talenonderwijs in het Brussels Gewest fors toe. Met meer dan 7000 toegekende taalcheques en meer dan 15.500 uitgevoerde taaltesten boekt het Brussels Gewest zijn beste resultaten. Dit is een verhoging van bijna 54 procent voor de taalcheques en bijna 35 procent voor de testen in vergelijking met het jaar 2011.
Eén op de zeven vacatures voor bouwberoepen die de VDAB ontvangt, wordt ingevuld via een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO). Vooral jonge laag- en middengeschoolde mannen worden tewerkgesteld via IBO.
Het Brussels Gewest heeft een commerce academy'opgericht om jonge Brusselaars op te leiden tot verkoper. Winkels en bedrijven hebben het immers moeilijk om geschikt personeel te vinden.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is niet gewonnen voor het plan van zijn federaal collega Monica De Coninck (SP.A) om anoniem solliciteren aan te moedigen in de privésector.
Het aantal mannelijke studenten verpleegkunde aan hogescholen neemt toe in Nederland en die trend is ook zichtbaar in België.
Vrouwelijke functietitels zoals directrice of voorzitster moesten meer gelijkheid creëren, maar ze zorgen voor meer ongelijkheid. Vrouwen die vrouwelijke functietitels gebruiken, worden lager beoordeeld dan vrouwen die een mannelijke titel gebruiken.
In negen jaar tijd zijn er in België bijna 400.000 banen geschapen. Dat is een toename met 9,22 procent. Een belangrijke kanttekening is wel dat bijna de helft van de nieuwe banen gesubsidieerd zijn door de overheid.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.