Te weing loon, te hoge werkdruk

ArbeidsmarktLoonOpleidingRetentie en verloop
Dat blijkt uit de derde editie van de barometer over de arbeidsmarkt tevredenheid van Tempo-Team (het vroegere Vedior). De barometer meet de verschillende dimensies van tevredenheid bij werknemers en werkgevers.
Deze studie is gebaseerd op een bevraging in januari 2010 van een representatieve steekproef van 626 vaste en tijdelijke werknemers en van 154 HR-managers door onderzoeksbureau InSites Consulting. De eerste editie van de barometer werd gemeten in juni 2008.

Grote ontevredenheid

Hoewel 79 procent van de Belgen over het algemeen tevreden is over zijn werk, is er grote ontevredenheid over promotievooruitzichten (71 procent), werkdruk (57 procent), loon (52 procent) en opleidingmogelijkheden (50 procent). Er is een latente groei van de ontevredenheid in vergelijking met de vorige jaren.

Eén op de vijf wil weg

Meer stress en werkdruk, te weinig promotie en ontwikkelingskansen en te laag loon wegen op de loyaliteit van de werknemers. Zo wil 53 procent intern van job veranderen en 21 procent overweegt een overstap naar een ander bedrijf.
Dat deze hoge intentie tot mobiliteit zich niet manifesteert op de arbeidsmarkt, is te wijten aan de economische crisis.

Werkgevers overschatten zich

Een overweldigende 90 procent van de werkgevers is tevreden over zijn werknemers en ziet zich als een bedrijf waar het goed werken is tegen aantrekkelijke voorwaarden. Het is duidelijk dat heel wat werkgevers zich overschatten.
Zo is 78 procent tevreden over zijn loonpolitiek, terwijl dit slechts bij 48 procent van de werknemers eveneens het geval is.
41 procent zegt voldoende promotiekansen te bieden, terwijl amper 21procent van de werknemers hiermee akkoord gaat.
73 procent van de werkgevers vindt dat hij nog voldoende investeert in opleiding en training voor zijn werknemers, terwijl slechts 50 procent dezelfde mening toegedaan is.
De vrees is reëel dat als werkgevers niet actief investeren in een overtuigende retentiepolitiek, de kans op een sterke groei van het verloop aanzienlijk vergroot zodra de economische crisis achter de rug is.

En wat met uitzendkrachten?

Uit de tevredenheidsbarometer in de Benelux blijkt dat Nederlandse vaste werknemers en Luxemburgse uitzendkrachten het meest tevreden zijn. Het valt echter op dat de tevredenheidskloof tussen vaste en tijdelijke werknemers het kleinst is in België en heel wat dieper in onze buurlanden. Dit wijst op een goede integratie van uitzendkrachten in onze bedrijven.
Een opvallende vaststelling: ondanks de economische crisis en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, verkiest 39 procent van de uitzendkrachten in België om in dit statuut te blijven werken. Dit is nog altijd meer dan de 32 procent bij de eerste meting van de barometer begin 2008, voor de aanvang van de crisis. 67 procent ziet het werk als uitzendkracht een volwaardige job.
“Het is duidelijk dat de sfeer van bedrijfsherstructureringen en -sluitingen een schaduw werpt op de globale tevredenheid van de werknemers. Uitzendkrachten zijn hier beter tegen gewapend, omdat zij gewoon zijn om van werk te veranderen en zich aan nieuwe situaties aan te passen. Ook het feit dat uitzendkrachten door steeds meer werkgevers, momenteel 55 procent, als volwaardige medewerkers beschouwd worden, versterkt hun tevredenheid. Ondanks de crisis blijven we daarom investeren in loyaliteitsprogramma’s en retentie van onze uitzendkrachten”, aldus Corné Verbraak, CEO van Tempo-Team.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.