Technologie en veranderende normen en waarden doen werkdruk toenemen

Thuiszorgmedewerkers, leerkrachten in het basisonderwijs, ICT-systeembeheerders, mobiele objectbeveiligers, vrachtwagenchauffeurs binnenland en orderpickers hebben de voorbije 20 jaar de werkdruk sterk zien toenemen. Dat is te lezen in het werkdocument ‘Werkintensivering van beroepen’ van het departement Human Resource Studies van de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek maakt deel uit van het breder project ‘Toekomst van werk’, dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt, in het bijzonder op het terrein van de digitale revolutie, de robotisering, de flexibilisering en de intensivering van arbeidsrelaties.

De toegenomen werkdruk is toe te schrijven aan een cocktail van minder of minder aangepaste hulpbronnen en hogere taakeisen bij het uitvoeren van het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van nieuwe technologie die steeds hogere eisen stelt aan snelheid of beschikbaarheid van werknemers. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de maatschappelijke context een oorzaak van toenemende werkdruk. Een voorbeeld hiervan zijn veranderende maatschappelijke waarden en normen waardoor beroepsbeoefenaren te maken krijgen met steeds mondiger en agressievere klanten, patiënten en leerlingen.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen ook enkele aanbevelingen: “Of werkgevers zich bewust zijn van de impact van al deze veranderingen op hun personeel is een open vraag. In elk geval is het volgens de onderzoekers van belang voor werkgevers om ruimte te creëren voor het bespreken van de gevolgen van deze veranderingen. Ook kunnen ze evalueren in hoeverre beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technologie ook daadwerkelijk als ondersteunend ervaren. Tot slot is het van belang werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van conflict- en communicatievaardigheden, aangezien deze vaardigheden steeds noodzakelijker worden door veranderde maatschappelijke waarden en normen.”

Bron: Universiteit van Tilburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.