Term ‘dader’ verdwijnt uit anti-pestwet

ArbeidsomstandighedenArbeidsrechtPreventiePrivacyVeiligheid

Eén op zeven werknemers krijgt tijdens zijn loopbaan minstens een keer te maken met pestgedrag op het werk. Omdat weinig bedrijven intern iemand aanstellen om klachten over pesten op te vangen, moet een werknemer vaak meteen naar het gerecht stappen als hij het pesten een halt wil toeroepen. Die stap is vaak te groot. Iemand die gepest wordt, staat daar liever niet mee in de schijnwerpers. Enkel de meest assertieve ‘slachtoffers’ zullen zich tot de rechter wenden.

Ondernemingen die met een externe preventieadviseur werken en een mediator voor pestgedrag willen aanstellen, zullen volgens het ontwerp verplicht worden die mediator uit eigen rangen te kiezen. De rol van de mediator zal ook aanzienlijk uitgebreid worden, zodat officiële klachten zoveel mogelijk overbodig worden. De mediator kan het werk van de preventieadviseur dan ook verlichten, zodat die zich kan concentreren op datgene waarvoor hij is aangeduid: het opstellen van een preventiestrategie.

De stigmatisatie van de dader zal door nieuw termgebruik doorbroken worden. Als het voorstel goedgekeurd wordt, dan spreken we in de toekomst over ‘de aangeklaagde’ (dader) en ‘de persoon die verklaart het voorwerp te zijn van ongewenst gedrag’ (slachtoffer).

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.