Terugbetaling van kosten: nieuwe forfaitaire vergoedingen voor werknemers die zich naar het buitenland begeven

Tijdens hun buitenlandse dienstreizen hebben werknemers of bedrijfsleiders talrijke kleine kosten, waarvoor het niet steeds mogelijk is om een bewijsstuk te bekomen.
De fiscus en de RSZ aanvaarden een forfaitaire terugbetaling van de kosten van
maaltijden en andere kleine uitgaven, voor zover de kostenvergoeding redelijk is.
Dergelijke forfaitaire kostenvergoeding wordt als redelijk beschouwd voor zover het bedrag de dagelijkse forfaitaire vergoeding die de Minister van Buitenlandse zaken aan zijn ambtenaren toekent, niet overschrijdt.
De nieuwe bedragen (B.S 1 april 2010, p.19727). , die van toepassing zijn vanaf 1
april 2010, zijn voor de meeste landen onveranderd gebleven (uitzondering: bijv.
voor Duitsland: 100 EUR i.p.v. 93 EUR).
Net zoals verleden jaar reeds het geval was, wordt er bij de bepaling van het bedrag van de vergoeding geen onderscheid meer gemaakt tussen de hoofdstad, eventueel andere belangrijkste steden en de rest van het land. Enkel voor de Verenigde Staten wordt dit onderscheid nog gemaakt (Washington D.C., New York, overige bestemmingen), zij het dat dit jaar voor alle bestemmingen een vergoeding van 100 EUR wordt toegekend.
In principe kunnen deze forfaitaire kostenvergoedingen enkel worden toegepast
voor opdrachten van korte duur, d.w.z. voor dienstreizen die niet langer duren dan
30 kalenderdagen. Als de dienstreis langer duurt, dan kunnen enkel de kosten die verantwoord zijn door bewijsstukken vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen worden terugbetaald.
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.