Tewerkstellingsbarometer wordt opnieuw positief

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in België zou er geleidelijk aan op verbeteren in de loop van het komende kwartaal. Dat blijkt uit de resultaten van de Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten.
Eind januari bevroeg Manpower 750 werkgevers, waarvan 88 procent verklaarde het niveau van hun personeelsbestand gelijk te willen houden in de periode tot eind juni.
7 procent van de werkgevers verwacht dat er nieuwe jobs zullen bijkomen en 4 procent vermoedt dat ze personeel zullen moeten ontslaan.

Positieve nettotewerkstellingsprognose

Na uitzuivering van de seizoensvariaties haalt de nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers met aanwervingplannen en het percentage werkgevers met ontslagen in het vooruitzicht) een toename van 3 procent.
Dit is een stijging met 6 punten in vergelijking met het vorige kwartaal en met 3 punten in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009.
Philippe Lacroix, managing director van Manpower Belgium, commentarieert: “Tijdens het vorige kwartaal bereikte de nettotewerkstellingsprognose het zwakste niveau (-3 procent) sinds de lancering van de enquête in België in 2003. Onze Barometer is nu opnieuw positief met 3 procent, wat laat vermoeden dat het buigpunt achter ons ligt. Voorzichtigheid blijft echter wel aan de orde. Bedrijven blijven hun organisatie aanmoedigen om meer te verwezenlijken met minder middelen, zoals ze dat al doen sinds het begin van de crisis. Ze wachten eerst duidelijk meer vraag af alvorens ze met nieuwe rekruteringen beginnen.”

Waalse werkgevers iets optimistischer

Voor de tweede keer sinds de lancering van de enquête in België in 2003, laten de Waalse werkgevers zich optimistischer (+4 procent) uit dan hun collega’s in Vlaanderen en Brussel (+2 procent voor beide regio’s).
De tewerkstellingsvooruitzichten gaan er ten opzichte van vorig kwartaal op vooruit in de drie regio’s. Na een jaarlijkse vergelijking stijgt de nettotewerkstellingsprognose met 6 punten in Wallonië en met 3 punten in Vlaanderen.
In Brussel gaan de rekruteringsintenties dan weer achteruit met 2 punten.

Industrie en bouw geloven er opnieuw in

De werkgevers in 6 van de 10 bevraagde activiteitensectoren in België verwachten dat ze hun personeelsbestand zullen uitbreiden in de loop van het tweede kwartaal van 2010. Voor het vijfde kwartaal op rij zien we de sterkste nettotewerkstellingsprognose in de sector elektriciteit, gas en water (+13 procent).
Er komt echter ook goed nieuws uit de sectoren bouwnijverheid (+8 procent) en industrie (productie) (+7 procent), waar de werkgevers een gematigde rekruteringsactiviteit voorspellen, een sterke stijging ten opzichte van vorig kwartaal en van vorig jaar. “Deze verbetering in de sector industrie (productie) zien we ook in tien andere landen die Manpower bevroeg in Europa”, voegt Philippe Lacroix eraan toe.

Geen explosieve groei zorgsector

De rekruteringsintenties blijven wel nog beperkt in de sectoren transport, logistiek en communicatie (+4 procent) en zelfs in openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+3 procent).
De tewerkstelling blijft min of meer stabiel in de sectoren financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven (+1 procent), landbouw, jacht, bosbouw en visserij (0 procent), en groot- en kleinhandel (-1 procent).
In de sectoren horeca (-5 procent) en winning van delfstoffen (-7 procent) zijn de werkgevers dan weer van plan om personeel te ontslaan.
De rekruteringsintenties stijgen in 8 van de 10 bevraagde sectoren in vergelijking met vorig kwartaal, en in 4 sectoren in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009.

Internationale trend

Dit kwartaal namen de werkgevers van Panama voor het eerst deel aan de enquête, wat het aantal deelnemende landen en gebieden van de Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten op 36 brengt.
Wat blijkt internationaal? Allereerst de bevestiging van de heropleving van de arbeidsmarkten in Azië/Pacific – met uitzondering van Japan, waar de nettotewerkstellingsprognose negatief blijft (-1 procent).
Op het Amerikaanse continent merken we een lichte verbetering in de rekruteringsintenties van de bevraagde landen, en in EMEA is er een verdeelde evolutie.
De werkgevers uit 27 van de 36 bevraagde landen en gebieden koesteren een positieve rekruteringsactiviteit in de loop van het tweede kwartaal. De nettotewerkstellingsprognose blijft negatief in 8 landen en gebieden, vorig jaar waren er dat nog 18.
Vergeleken met het vorige kwartaal, verbeteren de tewerkstellingsperspectieven in 19 landen en gebieden. In vergelijking met vorig jaar is er zelfs een verbetering in 23 landen (waar een vergelijking met vorig jaar mogelijk is).

VS groeit behoedzaam, India groeit fenomenaal

De sterkste nettotewerkstellingsprognoses zien we in India (+39 procent), Brazilië (+38 procent) en Taiwan (+33 procent). In de Verenigde Staten bevindt de nettotewerkstellingsprognose (+5 procent) zich op hetzelfde niveau als vorig kwartaal en is 7 punten sterker dan tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar.
In China blijven de intenties stabiel (+14 procent) in vergelijking met vorig kwartaal, maar gaan ze vooruit (met 14 punten) in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009.

Gunstige vooruitzichten in Polen, Noorwegen en Zweden

In de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) blijven de rekruteringsintenties bescheiden en verdeeld. De nettotewerkstellingsprognose voor het komende kwartaal is positief in 10 van de 18 bevraagde landen. Het merendeel van de werkgevers is van plan om evenveel of meer rekruteringen als vorig kwartaal door te voeren.
Na een kwartaalvergelijking gaan de tewerkstellingsperspectieven er in 8 landen op vooruit. Waar een jaarlijkse vergelijking mogelijk is, gaan de voorspellingen vooruit in 8 landen.
De meest gunstige rekruteringsintenties komen uit Polen (+13 procent), Zuid-Afrika (+8 procent), Noorwegen (+6 procent) en Zweden (+6 procent).

Dramatische trend in Spanje, Italië en Ierland

De arbeidsmarkt vertoont weinig verschil voor de werkzoekenden in Duitsland (+1 procent), Frankrijk (+1 procent), het Verenigd Koninkrijk (+1 procent) en Nederland (-1 procent). In Spanje (-11 procent), Italië (-11 procent) en Ierland (-9 procent) zien we de zwakste nettotewerkstellingsprognoses van alle landen en gebieden die Manpower wereldwijd bevraagd heeft.

Wat is nettotewerkstellingsprognose?

Het cijfer van de nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming.
Het gaat dus om een saldo van tewerkstellingsvooruitzichten, dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.