Tewerkstellingspremie voor 50- tot 55-jarigen verdwijnt

Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De tewerkstellingspremie die het voor werknemers aantrekkelijker moet maken om 50-plussers in dienst te nemen, wordt vanaf begin 2015 deels teruggeschroefd. De premie voor 50- tot 55-jarigen die minder dan een jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden, wordt geschrapt vanaf 1 januari 2015. Aan de rest van de premies wordt niet geraakt.

De tewerkstellingspremie werd in 2006 ingevoerd onder voormalig Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). De premie is populair. Het aantal toegekende premies steeg van 2129 in 2007 naar 3721 in 2012. Van die 3721 premies gingen er 2551 naar de leeftijdsgroep 50- tot 55-jarigen.

De reden voor de gedeeltelijke afschaffing is dubbel. Zo is voor de groep van 50- tot 55-jarigen de afstand tot de arbeidsmarkt de voorbije vijf jaar kleiner geworden. Daarnaast past de maatregel ook in de geplande uitbouw van een vereenvoudigd doelgroepenbeleid. Dat beleid zal zich onder meer toespitsen op de tewerkstelling van 55-plussers.

 

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.