Textiel: CAO-voorakkoord en einde staking

OverlegorganenVakbonden
Het voorakkoord vroeg de inzet van een sociaal bemiddelaar. Resultaat van de actie en de onderhandelingen is een stijging van de loonkost die hoger ligt dan de loonnorm, iets dat de werkgevers aanvankelijk fel afwezen. Ze putten hun argumenten uit de slechte concurrentiepositie van de Belgische textiel en de zwakke prestaties in 2002 en begin 2003.
Niettemin komt er een loonsverhoging voor de arbeiders met 0,15 euro vanaf 1 januari 2004. Eind dit jaar worden voor in totaal 225 euro per werknemer maaltijdcheques gegeven. De carensdag wordt afgeschaft voor arbeiders met vijf jaar anciënniteit of meer.
De CAO is van toepassing op 40.000 werknemers in 1000 ondernemingen.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.