HR-manager

De Benelux Unie, gevestigd te Brussel, is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en
Luxemburg. Voor meer informatie over de Benelux: www.benelux.int

Voor de versterking van de directie interne organisatie zijn we op zoek naar een gedreven HR-manager (academisch niveau).

Uw opdracht

 • Binnen de vastgestelde missie, visie, waarden en strategie van het Benelux Secretariaat-generaal, onder het gezag van het College van Secretarissen-generaal en van de directeur Interne organisatie, uitwerken van een duurzame HR-visie en strategie van de organisatie met aandacht voor deontologie, integriteit en diversiteit- en welzijnsbeleid, alsook zorgen voor de realisatie hiervan.
 • Vertalen van de algemene HR-visie naar concrete HR-processen, onder meer rekrutering en selectie, onthaal en integratie, loopbaanontwikkeling en opleidingen, evaluatie en prestatiemanagement.
 • Begeleiden van leidinggevenden en personeel bij de implementatie van lopende HR-projecten zoals introductie nieuwe evaluatiecyclus, ontwikkel- en loopbaangesprekken (feedforward), implementeren en hanteren van prestatiemanagementtools. Opvolgen, evalueren en bijsturen van deze HR-projecten.
 • Optreden als juridisch adviseur m.b.t. het personeelsstatuut, arbeidsreglementering, werkingsreglement, stagereglement, etc.
 • Instaan voor een correct verloop van alle administratieve HR-processen en fungeren als aanspreekpunt voor alle HR-vragen
 • Opvolgen van geschillen tussen het personeel en het gezag o.a. interne beroepen, beroepen voor het Benelux-Gerechtshof en tuchtzaken.
 • Instaan voor contacten en de dialoog met het Personeelscomité.
 • Bijdrage leveren en begeleiden van medewerkers bij de implementatie en optimalisatie van HRsoftware
 • Bevorderen van het overleg met de collega’s van Interne organisatie en stimuleren van initiatieven om de HR-dienstverlening te verbeteren.
 • Op de hoogte blijven van innovaties en tendensen m.b.t. HR-management en opportuniteiten identificeren om dit om te zetten naar concrete HR-projecten of -initiatieven.

Profiel

 • U bent academisch opgeleid (master).
 • U hebt een opleiding in het HR-vakgebied genoten, juridische kennis is een plus.
 • U hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een HR-gerelateerde functie. Ervaring in een internationale organisatie of overheidsinstelling is een voordeel.
 • U beschikt over een grondige basiskennis van de verschillende HR-domeinen waarin u actief zal zijn.
 • U beschikt over een goede kennis van de in de 3 Benelux-landen en in de Europese Unie aan de orde zijnde HR-ontwikkelingen, of u hebt interesse om hierin inzicht te verwerven.
 • U bent in staat snel inzicht te verwerven in Benelux-specifieke arbeidsvoorwaarden voor College- en personeelsleden.
 • U bent resultaatgericht en besluitvaardig en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om projecten op te volgen en bij te sturen.
 • U bent innovatief en creatief om uw doelen te bereiken en bent in staat om efficiënte oplossingen uit te denken en uit te werken voor een meer klantgerichte dienstverlening.
 • U bent dynamisch en kunt snel schakelen bij wisselende prioriteiten en omstandigheden.
 • U bent empathisch, beschikt over uitmuntende contactuele capaciteiten en bent een teamplayer.
 • U bent een open en transparant communicator zowel binnen als buiten de organisatie.
 • U beheerst hetzij Nederlands, hetzij Frans perfect, en in de andere officiële taal heeft u een vaardigheid op niveau B2 (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader) of bereikt u dat niveau binnen een termijn van zes maanden, overeenkomend met de proeftijd. Kennis van het Engels is een plus.

Aanbod

 • Een zelfstandige functie met een boeiende professionele opdracht en een uitdagend takenpakket in een internationale organisatie.
 • Een aanstelling voor een periode van 3 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Een marktconform salaris dat past bij het gewicht van de functie (ongeveer 4.000 € netto per maand bij een fulltime dienstverband, na aftrek van sociale zekerheidspremies en belasting op de salarissen). Een 4/5de dienstverband is ook een mogelijkheid.
 • Een voordelige collectieve sociale en medische verzekeringspolis (groepsverzekering) voor de sociale zekerheid prestaties en een Benelux-pensioenregeling die de werkperiode dekt.
 • De jaarlijkse statutaire stap en een jaarlijkse indexaanpassing
 • Desgevallend aangevuld met toelagen en enkele extra voordelen, zoals een expat-vergoeding voor de Nederlandse en Luxemburgse onderdanen, een mobiliteitsbudget, een GSM-vergoeding, adequaat ICT-materiaal, etc.
 • Mogelijkheid tot 2/5e telewerk.

De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:

 1. Preselectie op basis van het curriculum vitae.
 2. Interviews en competentiescores
 3. Casusopdracht

Contact

Stuur ons uw sollicitatiebrief met uw CV naar vacature@benelux.int vóór 7 december 2022. Wij zullen u zodra mogelijk berichten indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de loonvoorwaarden kunt u zich richten tot dhr. Rudy Van Doosselaer, Manager Beheer, op het emailadres r.vandoosselaer@benelux.int of op het telefoonnummer (*32)(0) 2-519 38 53.

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Andere Top Jobs

Payroll Manager

FSMA

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.