< Terug naar overzicht

Beleidsondersteuner HR voor De Ideale Woning

Beleidsondersteuner HR voor De Ideale Woning

Organisatie

Een warme thuis bezorgen aan zo veel mogelijk mensen, dàt is het dagelijks engagement van een sociale huisvestingsmaatschappij. De Ideale Woning stelt de innovatieve, kwalitatieve en menselijke kant van sociaal wonen voortdurend scherp. Om een breed publiek verantwoord te begeleiden in hun recht op betaalbaar en inclusief wonen, stimuleren we onze teams om creatief te werken.

Onlangs maakte De Ideale Woning een hele omslag. Van een hiërarchische structuur ingedeeld in diensten naar een platte structuur ingedeeld in regionale, multidisciplinaire, samensturende teams en ondersteunende teams.

Ook aan de organisatiecultuur wordt gewerkt, het is een strategische doelstelling. We ambiëren een waardegerichte lerende organisatie. Omdat ook het pesoneelsbeleid hierop wordt afgestemd, zijn wij op zoek naar een beleidsondersteuner HR.

Functie

Als lid van het beleidsteam ben je verantwoordelijk voor de voorstellen over het personeelsbeleid die het beleidsteam voorlegt aan de raad van bestuur

Als expert personeelsbeleid:

 • Bouw je De Ideale Woning uit tot een lerende organisatie. Je maakt het kader voor het opleidingsbeleid en de loopbaanbegeleiding van de medewerkers.
 • De juiste man/ vrouw op de juiste plek is cruciaal. Je bouwt aan een visie en nieuwe aanpak van de volledige HR stroom en integratie van elke nieuwe medewerker. Je voert ook de administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op het gebied van de werving, selectie en aanstellingen. Ook de uitdiensttreding neem je voor je rekening.
 • Je frist het arbeidsreglement op en houdt het arbeidsreglement up-to-date.
 • Je zorgt mee voor een opbouwende samenwerking met de syndicale partners.
 • Je zet een strategisch verloningsbeleid uit.
 • Je coördineert het mobiliteitsplan van de organisatie en stimuleert medewerkers om zich duurzaam te verplaatsen.
 • Je organiseert de verplichte sociale verkiezingen.
 • Je stemt regelmatig af met personeelsbeheerder.

Profiel

Opleidingsniveau en ervaring

 • master niveau: personeelswetenschappen + minstens 5 jaar HR ervaring

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Visie: je kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het eigen beroepsdomein, kadert adviezen en initiatieven in de bredere organisatiecontext. Je hebt voeling voor wat er in de toekomst gevraagd kan worden, anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst, komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren en je brengt een duidelijk beleid naar voren gebaseerd op een duidelijke visie
 • Organisatiesensiviteit: je toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan de verschillende belangen van de eigen organisatie. Je creëert een draagvlak door informatie te verschaffen en door inzicht te tonen.
 • Richting geven: je ontwikkelt en motiveert medewerkers zodat ze hun doelstellingen realiseren. Je geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie.
 • Didactische vaardigheid: je kan informatie en vaardigheden op een heldere wijze overbrengen om competenties van anderen te ontwikkelen.

Aanbod

Wat bieden wij je aan?

 • We geven je een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Begin al maar te dromen van een aantrekkelijk loon (overeenkomstig de barema’s van de Vlaamse Gemeenschap, conform de reglementering van de VMSW).
 • Dacht je dat dit alles was?! We bieden je ook nog extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, fietsvergoeding.
 • Je krijgt een waardevolle job waarin we je mix aan talenten de max vinden.
 • Je (be)landt in een organisatie met gezonde aandacht voor een fijne werk-privébalans.

Contact

Interesse?

Klik hier voor meer info en solliciteer online!


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen