< Terug naar overzicht

HR Manager

HR Manager

Organisatie

ALGEMENE BEDRIJFSINFO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.
 
IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden.
 
In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie en creativiteit

ADRES

IGEMO
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
https://igemo.be/

Functie

CONTEXT

IGEMO wenst zich te versterken met een HR Manager om haar doelstellingen te realiseren.

Als HR-manager ondersteun je de directie en de clustermanagers bij het uitwerken, implementeren en dagelijks toepassen van het HR-beleid. Je focust op het functioneren, de persoonlijke ontwikkeling, de interpersoonlijke relaties, de teamwerking en het individueel welbevinden van de 45 personeelseden van IGEMO.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Concreet ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

 • Je werkt een HR-strategie en -beleid uit voor de organisatie.
 • Je maakt samen met de directie en het management functiebeschrijvingen en -profielen op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de selectie- en aanwervingsprocedures.
 • Je ondersteunt de opstart en het onthaal van nieuwe medewerkers.
 • Je bepaalt samen met de directie, clustermanagers en teamcoördinatoren, de resultaatsgebieden en competenties voor functies.
 • Je ondersteunt de directie, clustermanagers en teamcoördinatoren bij het situationeel leidinggeven en het peoplemanagement aan medewerkers.
 • Je werkt samen met de directie, clustermanagers en leidinggevenden aan het voorbereiden en organiseren van de functionele opvolging (functioneringsgesprekken, feedbackgesprekken, evaluatiegesprekken…) van medewerkers.
 • Je neemt, in overleg met de directie, clustermanagers en leidinggevenden het voortouw bij de opmaak van persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de medewerkers.
 • Je neemt initiatieven opdat personeelsleden zich kunnen ontplooien, op het vlak van zowel kennis en kunde als vaardigheden en competenties.
 • Je monitort de opleidingsnoden van personeelsleden en onderneemt actie om opleiding, bijscholing en vorming te realiseren.
 • Je detecteert en ontwikkelt de talenten van medewerkers en helpt hen deze organisatiebreed in te zetten.
 • Je stimuleert het clusterdoorbrekend en projectteammatig werken bij IGEMO.
 • Je bewaakt de interpersoonlijke relaties tussen de personeelsleden.
 • Je denkt mee na over organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen. Je neemt mee de rol van changemanager op.

Profiel

Ben jij de ervaren HR Manager met focus op soft HR, peoplemanagement, coaching en change management? Haal jij je energie uit het sterk ondersteunen en begeleiden van medewerkers en uit projectmatig werken? En bovenal, kan jij je terugvinden in de cultuur, de missie en de waarden van IGEMO?

Bovendien:

 • Heb je aantoonbare expertise en ervaring op het vlak van HR management waaronder soft HR, coaching, rekrutering, Leadership, NWOW en changemanagement
 • Bezit je minstens een diploma hoger niet-universitair onderwijs of een aantoonbare expertise en relevante, jarenlange HR-managementervaring (10 à 15 jaar)
 • Draag je dienstbaarheid hoog in het vaandel en streef je naar een hoog kwaliteitsniveau.
 • Ben je kritisch en ondernemend en kan je goed luisteren.
 • Beschik je over een sterk conceptueel vermogen en over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken en bijdragen tot het vormen van een organisatiebreed team.
 • Ben je resultaatsgericht, flexibel, creatief en innoverend.

Aanbod

Bij IGEMO kom je terecht in een progressief bedrijf waar veel aandacht wordt besteed aan kwaliteit en het maximaal inzetten van de beschikbare talenten. De organisatie van 45 medewerkers heeft een vlakke structuur en er wordt gewerkt in projectmatige clusters. Jouw collega’s werken er zeer graag, zij kunnen ook volledig tijds-en plaatsonafhankelijk werken. Je komt er terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
Als HR Manager werk je organisatiebreed in een stand-alone functie. Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en zeer grote eigen verantwoordelijkheden.

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone en abonnement, hardwarebudget, bonus, verplaatsingsvergoeding …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.

Contact

Interesse?

Stuur jouw CV met vermelding HR Manager IGEMO naar Nancy De Coensel, nancy.decoensel@bakker.be of contacteer me voor meer info op 0494/575117.


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen