Topmanagers leveren in

Extra-legale voordelenFunctiestudieLoon
Het Executive Remuneration Research Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School heeft met medewerking van Guberna, het Instituut voor Bestuurders, haar jaarlijks onderzoek afgerond over de remuneratie van topmanagers. 99 beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in de analyse. Naast de praktijken op het vlak van openbaarmaking, besteedt het onderzoek ook aandacht aan de hoogte en de samenstelling van het remuneratiepakket. De cijfers hebben betrekking op 2008. In vergelijking met 2007 levert dat interessante vaststellingen op.

Renumeratie daalt

Xavier Baeten, hoofd Vlerick Reward Centre: “Waar de bonus in 2007 nog 37 procent uitmaakte van het totale remuneratiepakket van een Bel-20-CEO, is dit in 2008 gedaald tot 13 procent. Het gewicht van de aandelengerelateerde remuneratie is daarentegen stabiel gebleven. De totale cash remuneratie van CEO’s is door de band genomen met een derde gedaald. En steeds meer bedrijven maken topsalarissen openbaar, maar er is nog ruimte voor verbetering. De Bel-20-ondernemingen leven reeds relatief goed de aanbevelingen inzake transparantie van de toplonen na, maar een derde van de Bel Mid tot de helft van de Bel Small heeft nog een hele weg af te leggen. Ook de communicatie over de bonussystematiek en de opzegvergoedingen is voor verbetering vatbaar.”

Niveau en structuur toplonen

 • Vast salaris
  De mediaan (middelste waarneming) van de totale kosten van het vast salaris van de CEO bedroeg afgerond 770.000 euro (Bel-20), 430.000 euro (Bel Mid), en 320.000 euro (Bel Small). In vergelijking met 2007 is dit een lichte daling in de Bel-20, een sterke daling in de Bel Mid, en ex aequo in de Bel Small.
 • Bonus
  Het effect van de crisis is sterk voelbaar in de bonus. Slechts 3 bedrijven hebben aan hun CEO een hogere bonus toegekend, 5 bedrijven hebben eenzelfde bonus toegekend, en in 26 bedrijven is de bonus gezakt. Daar waar de bonus in 2007 nog 81 procent (Bel-20), 87 procent (Bel Mid), 28 procent (Bel Small) uitmaakte van het vast salaris, was dit in 2008 slechts respectievelijk 24 procent, 37 procent en 21 procent. Eenzelfde evolutie merken we bij de overige leden van het executive management.
 • Totale cash beloning
  Als gevolg van de evolutie in het vast salaris en de bonus, is de totale cash beloning van CEO’s van beursgenoteerde bedrijven in België gedaald met respectievelijk 32 procent (Bel-20), 34 procent (Bel Mid) en 22 procent (Bel Small). De spanning tussen de totale cash beloning van de CEO en die van de overige leden van het executive management bedraagt respectievelijk 2 (Bel-20) en 1,7 (Bel Mid en Bel Small).
 • Opzegvergoedingen
  Hoewel een aantal bedrijven zich baseren op het gemeenrecht, komt een specifieke regeling veel meer voor. De gebruiken variëren echter sterk, maar de meeste bedrijven voorzien tussen de 12 en 18 maanden. De opzegvergoeding wordt het meest frequent berekend op basis van het vast salaris.
 • Openbaarmaking van toplonen

  De Belgische Corporate Governance Code bepaalt sinds 2005 dat beursgenoteerde bedrijven de salarissen van de CEO en de overige leden van het executive management moeten openbaar maken.

 • 85 procent van de ondernemingen publiceert in zijn jaarverslag informatie over de topsalarissen. 54 procent geeft de vergoeding van de CEO afzonderlijk weer en die van de overige leden van het executive management globaal, zoals bepaald door de Code. Deze 54 procent vertegenwoordigt 83 procent van de totale beurskapitalisatie. In vergelijking met 2007 is er een opwaartse trend. 27 procent geeft de globale vergoeding voor de CEO en het executive management samen, en 4 procent geeft enkel informatie over het salaris van de CEO. 15 procent geeft geen (afzonderlijke) informatie voor CEO en/of executive management.
 • Zo goed als alle bedrijven uit de Bel-20 zijn in lijn met de Corporate Governance Code voor wat de openbaarmaking van topsalarissen betreft. Dit schommelt rond de 70 procent bij de Bel Mid en rond de 50 procent in de Bel Small. Er zijn dus duidelijke verschillen afhankelijk van de beursindex.
 • Hoewel er sprake is van een positieve tendens, zijn er nog een aantal specifieke aandachtspunten. Hoewel de bonushoogte wel relatief frequent wordt meegedeeld, wordt er weinig informatie verstrekt over de criteria en de berekening van de bonus. Daarnaast zijn de bedrijven uit de Bel Mid en Bel Small vrij karig met informatie over opzegvergoedingen.
 • NOOT bij de conclusies: alle bedragen werden herrekend naar de totale kosten voor de onderneming (inclusief werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid indien nodig) om de invloed van het statuut van de topmanager (zelfstandig of werknemer) te neutraliseren.

  HR application & data expert

  Port of Antwerp-Bruges

  HR-manager

  Benelux Unie

  Payroll Manager

  FSMA

  HR Consultant – Recruitment & HR Projects

  Atlas Copco

  Consultant werving en selectie

  UZ Leuven

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.