Traditionele vakbond wereldwijd op zijn retour?

ArbeidsmarktOverlegorganenVakbonden
Daarmee verdwijnt de traditionele rol van vakbonden, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve onderhandelingen met werkgevers. Ook zullen de vakbonden in de toekomst minder vaak de straat op gaan om te demonstreren.
Deze verwachtingen worden uitgesproken in een recent rapport van Eurofound, het Europees agentschap voor verbetering van leef- en werkomstandigheden. Het agentschap sprak met vakbondsleiders uit alle EU-lidstaten en zeven grote economieën (Australië, Brazilië, China, India, Japan, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten) over de rol die vakcentrales vervullen in 2025.

Minder leden

Dat steeds minder mensen lid worden van een werknemersorganisatie, draagt volgens de vakbondsleiders bij aan de tanende rol. In Zweden en Denemarken (landen waar 80 procent van de werknemers lid is van een vakbond) dreigt het vakbondslidmaatschap te dalen met 20 procentpunt.
In Frankrijk, India en de Verenigde Staten zal minder dan 10 procent van de werknemers in 2025 aangesloten zijn. In Oost-Europese lidstaten stijgt het aantal leden van vakbonden juist.

Nieuwe rol

De zichtbare rol die de vakbond nu nog in de samenleving vervult, zal veranderen. Er ontstaan nieuwe organisaties die het machtsvacuüm opvullen. In het rapport wordt gewezen op bonden die migranten, van binnen en buiten de EU, en zelfstandigen zonder personeel zullen vertegenwoordigen. Spaanse bonden verwachten dat er vakcentrales zullen komen die ouderen vertegenwoordigen.
Op wereldwijde schaal zullen vakbonden en werkgeversorganisaties fuseren. Zij zullen zich vooral richten op nationale vraagstukken, waardoor grensoverschrijdende arbeidsconflicten in het gedrang komen. Er zou ook een sterke polarisatie ontstaan tussen het lokale en internationale niveau.
Bovendien kunnen vakcentrales meer concurrentie verwachten van (internationale) milieubewegingen. Dat komt doordat de jonge generatie meer waarde zal hechten aan thema’s als de opwarming van de aarde, milieuvervuiling en dreigend watertekort.

Bron: Trouw

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.