Training en scholing maken overstap naar nieuwe baan gemakkelijker

Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies wijzigen of verdwijnen. Voor werknemers, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid is het van groot belang dat werknemers desondanks aan het werk blijven.
Universiteit Tilburg onderzocht met steun van Instituut Gak en de Provincie Noord-Brabant of en hoe werkgevers in de periode 2014-2017 boventallige werknemers ondersteunden bij het vinden van ander werk, of van die ondersteuning gebruik werd gemaakt en wat de uitkomsten waren. De onderzoekers interviewden organisaties en enquêteerden zowel boventalligen als werkgevers in Noord-Brabant.

Weinig deelname

Het onderzoek toont aan dat grotere organisaties vaker beleid en trajecten gericht op Van Werk Naar Werk (VWNW) toepassen dan kleine bedrijven. Het aanbod aan VWNW-activiteiten is vrij breed, maar van veel activiteiten wordt weinig gebruik gemaakt. Het meest populair zijn individuele begeleiding, sollicitatietrainingen en workshops.
Ruim driekwart van de boventalligen die opnieuw een baan wenst na ontslag vindt weer ander werk, maar niet altijd tegen dezelfde voorwaarden en meestal in een andere sector. Degenen die een nieuwe baan vinden van lagere kwaliteit dan voor het ontslag, hebben bovendien vaker een slechtere mentale gezondheid.

Training helpt

Voorts blijkt dat vooral het volgen van training of scholing bijdraagt tot het sneller vinden van nieuw werk. Gemiddeld zijn degenen die een training of scholing volgen bijna een half jaar korter werkloos na ontslag. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend.
De onderzoekers bevelen werkgevers aan om meer op maat gesneden VWNW-trajecten aan te bieden en daar ook eerder mee te beginnen, liefst voordat ontslag is aangezegd.

Bron: Universiteit Tilburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.