Trends-enquête: werkgevers voelen zich gepest

Overlegorganen
Trends peilde met vier vragen naar de reactie van de managers op de nieuwe sociale wetten inzake tijdskrediet, loopbaanonderbreking, outplacement enz. Volgens 59,2% van de respondenten is hun bedrijf moeilijker te besturen door de nieuwe regels. De helft schat dat de maatregelen een meerkost met zich meebrengen tot 5%, een andere 18% denkt zelfs dat de meerkost oploopt tot meer dan 5%.
Velen worden er soms moedeloos van: 43% speelt al eens met de gedachte aan stoppen, nog eens 8,9% denkt er vaak aan en voor 1,6% is het een constante nachtmerrie.
“Alles bij elkaar vechten de werkgevers niet de gegrondheid van de maatregelen aan, maar wel dat het altijd in één richting gaat”, commentarieert Trends.
Wie wel vaart met de nieuwe maatregelen zijn de HR-professionals. Van de ondervraagde bedrijfsleiders zegt 46,7% dat ze externe hulp zochten “om hun personeelszaken te beheersen”. Nog eens 14,5% versterkte de eigen personeelsafdeling.
Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.