Twee derde Nederlandse bedrijven maakt zich schuldig aan arbeidsuitbuiting

Misstanden komen naar eigen zeggen vooral voor in de transport en logistiek, bouwnijverheid en ICT. Ook de industriebranche en de sectoren cultuur, sport, toerisme, recreatie en horeca scoren hoog. Opvallend genoeg is men in de transport en logistiek ten onrechte veel optimistischer gestemd over de eigen branche dan respondenten in andere: men denkt dus dat misstanden in andere sectoren (nog) vaker voorkomen.

De bekendheid met arbeidsuitbuiting is in de bouwnijverheid zeer groot (99 procent). Hier komen deze misstanden naar eigen zeggen niet alleen vaak voor bij het eigen bedrijf, men noemt de eigen branche ook vaak als ‘verdachte’ sector. Niettemin doet de bouwsector veel inspanningen om dit te voorkomen. Zo zijn er vaker dan gemiddeld gedragsregels en/of klachtenprocedures opgesteld voor uitzendkrachten en wordt er relatief vaak gebruik gemaakt van een eerlijk uitzendbureau.

Uitzendbureaus

Iets meer dan een op vijf inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau of het werken met uitzendkrachten. Aanbod van het personeel, prijs en flexibiliteit zijn de belangrijkste criteria bij het selecteren van een uitzendbureau.
De helft van de bedrijven in Nederland zei in januari 2020 gebruik te maken van flexibel personeel. Hoe groter de organisatie, des te vaker maakte ze gebruik van uitzendkrachten. Twee op vijf inleners maakten permanent gebruik van flexibel personeel. Een iets kleiner aandeel zette uitzendkrachten in voor seizoensgebonden werkzaamheden. Ongeveer zes op zeven inleners huren voornamelijk personeel in uit Nederland. Circa een op twintig huurt voornamelijk personeel uit het buitenland in.

Ruim twee op vijf inleners zeggen ‘zeker wel’ gebruik te willen maken van een uitzendbureau als men zeker weet dat het bureau de uitzendkrachten eerlijk behandelt. Nog eens 35 procent geeft aan er ‘waarschijnlijk wel’ gebruik van te zullen maken. Ongeveer een op acht bedrijven zou er ‘zeker niet’ gebruik van maken. Van de inleners die een eerlijk uitzendbureau (licht) overwegen geeft een op drie aan niet bereid te zijn extra te betalen per uitzendkracht. Een op de 25 inleners uit deze doelgroep is bereid hiervoor ten minste 51 procent extra te betalen. Het gemiddelde dat men bereid is extra te betalen, is 14 procent.

Onder arbeidsuitbuiting of mensenhandel wordt in het onderzoek verstaan: dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer. Dit geldt voor zowel het eigen personeel als voor de flexibele arbeidskrachten (zoals uitzendkrachten) die in dienst zijn. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven en organisaties geeft aan arbeidsuitbuiting de best passende omschrijving daarvoor te vinden (46 procent). Een iets kleinere groep opteert voor de term ‘moderne slavernij’ (39 procent) en 4 procent geeft de voorkeur aan mensenhandel.

De steekproef bestond uit 504 personen die verantwoordelijk zijn voor HR-beleid en/of het aannemen van personeel. Om betrouwbare uitspraken te doen, is gebruik gemaakt van een disproportioneel gestratificeerde steekproef. Het veldwerk vond plaats van 10 januari 2020 tot en met 17 januari 2020.

Bron: FairWork.nu

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.