Twee kmo’s ontvangen Pro-Safe Award 2007

ArbeidsongevallenVeiligheid

In 2005 hebben enkele partners – onder wie Prevent en Assuralia – een initiatief gelanceerd om de veiligheids-, gezondheids- en welzijnspolitiek van kmo’s te promoten. Pro-Safe is het resultaat van de vaststelling dat deze specifieke groep speciale aandacht verdient aangezien zij over minder financiële en menselijke middelen beschikt om een preventiepolitiek te ontwikkelen. Pro-Safe heeft een dubbele doelstelling: initiatieven die preventie bevorderen in de kijker zetten van én de kmo’s de kans geven deze initiatieven toe te lichten aan anderen.

De Pro-Safe Award 2007 is toegekend aan twee ondernemingen die veiligheidskwesties op een systematische manier aanpakken. Het Waalse Retrival en het Vlaamse Jos Heylen.

Retrival is een bedrijf met 20 werknemers, gelegen in Marchienne au Pont. De groep wordt vertegenwoordigd door Sandrine Dufrane, sociaal begeleidster en milieuverantwoordelijke. Retrival is een onderneming die actief is in het beheer van industrieel afval, ontmanteling, afbraak en opwaardering van industriële ruimten. Het bedrijf hanteert een politiek van duurzame ontwikkeling en is geëngageerd op gebied van sociaal-professionele insertie, een aspect dat de jury heeft overtuigd. De veiligheids- en gezondheidspolitiek die systematisch wordt toegepast en gebaseerd is op het verstrekken van informatie en vorming, evenals het hierbij betrekken van de werknemers, heeft de doorslag gegeven.

De Vlaamse schrijnwerkerij Jos Heylen te Hulshout telt 16 werknemers en is gespecialiseerd in keukens, maatkasten en inrichting. Het bedrijf werd verkozen door de speciale aandacht die de zaakvoerder (Jos Heylen) besteedt aan de wetgeving rond welzijn op het werk. De jury apprecieert ten zeerste dat de werkgever zelf een opleiding heeft gevolgd over veiligheid op het werk en dat de aanpak op gebied van preventie rekening houdt met de verschillende aspecten binnen het domein van welzijn op het werk, en eveneens dat de werknemers hierbij worden betrokken.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.