Twee op drie bereid tijdelijk elders te werken door coronacrisis

Twee op drie is dus bereid tijdelijk (enkele maanden tot enkele jaren) bij een andere organisatie te werken als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld omdat het eigen bedrijf in financiële moeilijkheden komt of omdat er elders nood is aan extra werkkrachten. De Belg wil wel zijn huidige verworvenheden (loon en arbeidsvoorwaarden) niet opgeven en verwacht de zekerheid dat hij op termijn kan terugkeren naar de eerste werkgever.

Kathelijne Verboomen, Director Kenniscentrum Acerta Consult: “Dit toont het enorme potentieel van het delen van werknemers tussen bedrijven en sectoren. Het is een mogelijkheid waar voor de coronacrisis nauwelijks iemand aan dacht. Werknemers bij bedrijven in moeilijkheden, zouden terechtkunnen bij andere die juist extra mankracht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld nieuwe producten maken of gewoon in een sector zitten waar de vraag door corona sterk gestegen is. Neem bijvoorbeeld de zorgsector: het potentieel is daar in deze tijden erg groot. Ook werkgevers staan open voor de mogelijkheid om werknemers voor bepaalde tijd uit te wisselen. Ongeveer 40 procent ziet dat zitten, zolang de praktische en administratieve drempels vooraf maar goed doorgesproken worden.”

Figuur 1: Medewerkers over ‘werknemers delen’ als de wet het toelaat

Het enthousiasme om tijdelijk naar een ander bedrijf over te stappen, wordt iets minder als de nood minder hoog is, als de eigen job niet op het spel staat door financiële moeilijkheden of reorganisaties. Maar toch zijn er ook andere motivaties: 63 procent is bereid tijdelijk elders aan de slag te gaan om nieuwe dingen bij te leren. Ook om het risico op een bore-out te vermijden, wil 62 procent tijdelijk andere horizonten opzoeken.

Ongeacht statuut, leeftijd, gender, niveau

De bereidheid om te worden gedeeld met een andere werkgever is onder medewerkers over de hele lijn – dus ongeacht statuut, leeftijd, gender, niveau – ongeveer even groot. Het hoger management staat er wel iets meer voor open dan het administratief ondersteunend personeel.

Figuur 2: Bereidheid om desnoods tijdelijk bij een andere werkgever te werken, volgens niveaus

Mentale rust

Bijna driekwart van wie volledige weken tijdelijk werkloos was, heeft geen andere betaalde arbeid verricht. Als tijdelijke werkloosheid inderdaad tijdelijk is, kan het deugd doen om van het werk los te koppelen. Het kan even voor extra zuurstof zorgen. Maar een perspectief hebben is heel belangrijk voor het mentale welbevinden. Dreigt tijdelijke werkloosheid te lang te duren of is de duur ervan onvoorspelbaar, dan kan het juist comfortabel zijn te weten dat tijdelijk elders werken ook een optie is.

De gegevens komen van het tweejaarlijkse grootschalig onderzoek dat Acerta door het onderzoeksbureau Indiville liet uitvoeren bij werknemers. Er waren 2.072 respondenten. Het was een representatieve steekproef van de arbeidsmarkt op basis van de recentste cijfers van Statbel. De enquête liep van 1 tot 21 september 2020.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.