Uitzendarbeid in de Europese Unie: Federgon wil behoud erkenningsregeling

Interim
Sinds 1976 is de erkenningsregeling van uitzendbedrijven de hoeksteen van het beleid van de Belgische overheid en de betrokken partijen tegen malafide bedrijven, die met oneerlijke praktijken de goede werking van de uitzendsector zouden verstoren. De regeling is gebaseerd op de toekenning door de regionale ministers bevoegd voor werkgelegenheid van een erkenning, na advies door een erkenningscommissie waarin de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zetelen. Enkel erkende uitzendbedrijven mogen uitzendkrachten ter beschikking stellen van bedrijven.

“Reeds meer dan 25 jaar zorgt dit systeem ervoor dat enkel professionele en bonafide bedrijven actief zijn op de uitzendmarkt”, stelt Federgon. “De afschaffing van de erkenningsregeling in Nederland enkele jaren terug heeft aanleiding gegeven tot de oprichting van enkele duizenden bedrijven in het grijze en zwarte circuit die daarenboven lichtvaardig omgaan met de sociale reglementering. Thans worden in Nederland voorstellen gedaan om een dergelijke regeling terug in te stellen.”

De ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voorziet in het behoud van erkenningsregelingen voor de binnenlandse bedrijven, maar zou evenzeer bedrijven die uitzendactiviteiten vanuit het buitenland ontwikkelen er niet aan onderwerpen worden. Dit betekent dat buitenlandse koppelbazen in België uitzendactiviteiten zouden kunnen ontwikkelen.

Federgon Uitzendarbeid is voorstander van vrij verkeer van diensten over de grenzen heen, maar benadrukt dat het niet aanvaardbaar is dat een sociaal en economisch evenwichtig systeem zoals uitzendarbeid in het gedrang wordt gebracht door het toelaten in België van asociale en oneerlijke bedrijven. De beroepsorganisatie waarschuwt bovendien voor de gevaren van detachering van buitenlandse niet-EU-burgers tegen aantrekkelijke parafiscale voorwaarden, vanuit landen die deze niet-EU-burgers soepel binnenlaten. “Het is onaanvaardbaar dat vanuit het buitenland onder een systeem van detachering tegen lagere lonen en een lagere loonkost buitenlanders ter beschikking gesteld worden in België”, zegt Federgon.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.