Uitzendkracht voelt zich tweederangs werknemer

Dat blijkt uit een studie van onderzoeksinstituut Hiva van de KU Leuven bij 2022 respondenten, in opdracht van de christelijke vakbond ACV. De onderzoekers besluiten dan ook dat uitzendarbeid precair werk is. Omdat uitzendkrachten vooral contracten van zeer korte duur krijgen, wat gepaard gaat met veel onzekerheid, weinig bescherming en weinig mogelijkheden tot het opbouwen van rechten.

70% van de uitzendkrachten krijgt weekcontracten, 22% dagcontracten. Daartegenover zegt 64% van de uitzendkrachten dat zijn laatste opdracht al meer dan zes maanden duurt. Bovendien wordt 35% pas op het laatste moment op de hoogte gebracht van deze opdracht.

De lonen zijn gemiddeld 22% lager dan de lonen van vaste werknemers. Bovendien krijgen uitzendkrachten veel minder bijkomende voordelen dan vaste werknemers. Daarnaast krijgen ze weinig mogelijkheden voor opleiding en vorming. 42% krijgt maximaal één dag opleiding en die is dan vooral toegespitst op het aanleren van de job.

36% werkt onder zijn kwalificatieniveau en slechts 35% krijgt een contract bij het bedrijf waar de uitzendopdracht werd gedaan, 57% krijgt wel de belofte tijdens zijn uitzendopdracht.

Niet helemaal ontevreden 
63% van de uitzendkrachten is uiteindelijk wel tevreden van zijn/haar laatste uitzendopdracht. Deze tevredenheid hangt nauw samen met de collega’s en de werkomstandigheden, alsook het loon. Over hun positie op de arbeidsmarkt en de werkzekerheid zijn uitzendkrachten niet tevreden.

Heel wat uitzendkrachten geven aan het gevoel te hebben een wegwerp-werknemer te zijn voor de bedrijven waar ze werken. Daarnaast geven ze aan vaak niet dezelfde arbeidsvoorwaarden en behandeling te krijgen al vaste werknemers. Ook de valse beloftes op een contract zijn demotiverend en teleurstellend.

De onzekerheid die gepaard gaat met het uitzendwerk weegt sterk door voor uitzendkrachten. Opeenvolgende dag- of weekcontracten zorgen voor financiële onzekerheid. Ook hebben ze weinig bescherming bij ziekte, waardoor men gemakkelijk zijn opdracht verliest.

Flexibele werkuren en ‘last minute’ veranderingen in uurroosters komen eveneens vaak voor. Ook overuren zijn niet uitzonderlijk en worden ook vaak pas op het laatste moment meegedeeld.

Nepvacatures
Over het algemeen zijn uitzendkrachten tevreden over de uitzendkantoren. Al zegt 46% van de uitzendkrachten in de enquête dat uitzendkantoren jobaanbiedingen faken om zo nieuwe kandidaat-uitzendkrachten aan te trekken en hun gegevensbank van uitzendkrachten uit te breiden. Ook beweren sommige uitzendkrachten dat bepaalde uitzendkantoren uitzendkrachten weigeren.

Uitzendkrachten zijn het minst tevreden over de mate waarin uitzendkantoren zich inleven in hun situatie en hiervoor begrip kunnen opbrengen. Klachten gaan voornamelijk over een gebrekkige kennis en deskundigheid van medewerkers van uitzendkantoren, foutieve uitbetalingen en problemen met dossier en contract,alsook de te sterke commerciële focus van uitzendkantoren.

Profiel uitzendkracht

  • 28% van de uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar.
  • 19% is ouder dan 45 jaar.
  • 75% van de uitzendkrachten heeft een diploma lager of secundair onderwijs.
  • 18% heeft een bachelor.
  • 6% heeft een universitair diploma.
  • 22% is minder dan een jaar aan de slag als uitzendkracht.
  • 13% is al meer dan vijf jaar uitzendkracht.
  • 68% van de uitzendkrachten was voordien werkloos.
  • 54% van de uitzendkrachten werkt als arbeider en 46% als bediende. Binnen de groep arbeiders is de grootste groep aan de slag als machinebediener of arbeider in de bouwsector. Wie als bediende aan de slag is, heeft vaak een functie als administratief medewerker of boekhouder.
 

Jive HR is looking for a Talent Manager for Fluxys Belgium

Fluxys Belgium

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.