Uitzendsector blijft boomen (ondanks lichte achteruitgang in augustus)

De afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met 1,20 procent in het arbeiderssegment en met 0,77 procent in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand augustus van vorig jaar, liet de uitzendsector een stijging met 4,52 procent optekenen (tegenover +6,44 procent in juli 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 5,27 procent in het arbeiderssegment en een toename met 3,55 procent in het bediendesegment.

“De terugval van het ondernemersvertrouwen in augustus weerspiegelt zich in een daling van de interim-activiteit. De evolutie op jaarbasis blijft echter positief, net als de vooruitzichten voor de komende periode. Net als in juli, zien we groei op jaarbasis in zowel het reguliere segment als bij de jobstudenten”, klinkt het hoopvol bij Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners.

De Federgon-index bereikte 270,8 punten in augustus 2017 tegenover 273,6 punten in juli. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.