Uitzendsector gaat licht achteruit

Interim
In het eerste kwartaal van 2003 kende de uitzendsector een terugval van 1,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2002. Het aantal gepresteerde uren daalde in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. In het Waalse gewest tekent het arbeiderssegment echter een licht herstel op (+1,2%). Op jaarbasis ging de activiteit in het eerste kwartaal van 2003 opnieuw lichtjes achteruit (-1,4%), waar in het vierde kwartaal van 2002 een positieve evolutie op jaarbasis werd opgetekend. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het bediendesegment. Het Waalse gewest volgt deze trend niet, vermits er voor de tweede opeenvolgende keer een groei van de uitzendactiviteit werd vastgesteld (+1,9%). In het eerste kwartaal van 2003 bleek de evolutie van de uitzendactiviteit in Brussel negatief ten opzichte van het vierde kwartaal van 2002: het aantal gepresteerde uren daalde er met 2,4%. Op jaarbasis ging het aantal gepresteerde uren achteruit met 12,7%. In het eerste kwartaal van dit jaar ging de uitzendactiviteit in Vlaanderen achteruit ten opzichte van het vierde kwartaal van 2002 (-2,4%). In Vlaanderen kende de uitzendarbeid een lichte achteruitgang op jaarbasis (-0,5%). In het Waalse gewest kende de uitzendsector een lichte terugval in het eerste kwartaal van 2003 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2002 (-0,3%). Voor de tweede opeenvolgende keer liet de activiteit in het Waalse gewest op jaarbasis een positief resultaat (+1,9%) zien. Dit is toe te schrijven aan de activiteit in het arbeiderssegment, dat stijgt met 6,9%.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.