Uitzendsector krabbelt overeind

ArbeidsmarktInstroomInterim
Vanaf het vierde kwartaal van het jaar 2008 sloeg de economische crisis zeer hard toe in de uitzendsector. Een jaar later, in het vierde kwartaal van 2009, begon de uitzendactiviteit zich te herstellen.

België

Op jaarbasis bleef de evolutie van het aantal gepresteerde uren weliswaar negatief (-14,50 procent), maar dit was een aanzienlijk minder grote terugval dan in de vorige kwartalen (-22,52 procent in het derde kwartaal, -28,44 procent in het tweede kwartaal en -24,31 procent in het eerste kwartaal).

Dit is voornamelijk het resultaat van het herstel dat in het arbeiderssegment werd opgetekend. In het vierde kwartaal daalde het aantal gepresteerde uren bij de arbeiders immers met 15,01 procent, tegenover 26,87 procent in het derde kwartaal, 35,99 procent in het tweede kwartaal en 33,41 procent in het eerste kwartaal.

Ook in het bediendesegment herstelde de uitzendactiviteit, zij het in mindere mate, waarbij de terugval verminderde van 16,35 procent in het derde kwartaal tot 13,78 procent in het vierde kwartaal.

Op basis van voor seizoen- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers, liet de uitzendsector een toename met 0,68 procent optekenen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is de eerste toename op kwartaalbasis sinds het eerste kwartaal van 2008. Deze verbetering is het gevolg van de groei van de activiteit in het arbeiderssegment met 1,59 procent. Bij de bedienden stelden we nog een vermindering vast met 0,54 procent.

Brussel

Ten opzichte van het vierde kwartaal van het jaar 2008 daalde de uitzendactiviteit in Brussel met 15,8 procent. Dit is toe te schrijven aan beide segmenten van de activiteit: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid viel terug met 12,2 procent in het arbeiderssegment en met 17,2 procent in het bediendesegment.

Ten opzichte van het derde kwartaal verminderde de uitzendactiviteit in Brussel met 3,1 procent (op basis van voor seizoeninvloeden gezuiverde cijfers). Bij de bedienden stelden we een daling vast met 4,4procent. Het arbeiderssegment kende een stijging met 0,9 procent. Dit was de eerste toename op kwartaalbasis sinds het tweede kwartaal 2008.

Vlaanderen

Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het jaar voordien bleef de evolutie van de uitzendsector in Vlaanderen negatief: -13,8 procent. Dit komt echter neer op een duidelijk herstel ten opzichte van de vorige kwartalen.

Dit herstel is grotendeels toe te schrijven aan het arbeiderssegment, waar de activiteit in het vierde kwartaal daalde met 13,6 procent, tegenover 26,9 procent in het derde kwartaal en 37,2 procent in het tweede kwartaal. Ook in het bediendesegment verbeterde de situatie: er werd een vermindering vastgesteld met 14,2 procent in het vierde kwartaal, tegenover 17,5 procent in het derde kwartaal.

Ten opzichte van het vorige kwartaal is er een lichte vermindering van de activiteit. Het totale aantal gepresteerde uren daalde met 0,9 procent (in cijfers die voor seizoeninvloeden gecorrigeerd werden). Dit resultaat is het gevolg van een afname met 3,2 procent in het bediendesegment. In het arbeiderssegment was er een toename van de activiteit met 0,5 procent.

Wallonië

Op jaarbasis stelden we in Wallonië in het vierde kwartaal 2009 een terugval vast van het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 15,7 procent. Deze negatieve evolutie is minder uitgesproken dan de terugval die in het tweede en derde kwartaal werd opgetekend, en wijst dus op een herstel van de activiteit.

In het bediendesegment daalde het aantal gepresteerde uren met 9,8 procent. Bij de arbeiders verminderde de activiteit met 18,7 procent.

Ten opzichte van het vorige kwartaal verbeterde de activiteit met 1,4 procent (op basis van voor seizoeninvloeden gezuiverde cijfers). Dit is het resultaat van een toename van het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 3,5 procent in het arbeiderssegment. In het bediendesegment daalde de activiteit met 2,1 procent.

2009 in cijfers

De uitzendsector werd zwaar getroffen door de crisis en kende in 2009 een sterke terugval van zijn activiteit:

– Het aantal gepresteerde uren verminderde met 22,18 procent ten opzichte van het jaar 2008, tot een totaal van 140,80 miljoen gepresteerde uren.
– De omzet van de sector kende een vergelijkbare terugval met 21,46 procent en komt op 3,3 miljard euro.
– Wat de evolutie van de activiteit in de gewesten betreft, verminderde het aantal gepresteerde uren met 23,13 procent in Vlaanderen en met 22,09 procent in Wallonië. In Brussel viel de activiteit minder sterk terug: met 15,62 procent.

De structuur van de sector en de crisis in 2009

Hoewel de activiteit wegens de crisis sterk verminderde, heeft de sector goed stand gehouden:

– Het aantal uitzendbedrijven bleef gelijk (140 ondernemingen in 2009 ten opzichte van 141 in 2008).
– Het aantal agentschappen bedroeg 1234, of een vermindering met 3,9 procent ten opzichte van 2008.
– Het vast personeel van de uitzendbedrijven bestond uit 5593 medewerkers, of een vermindering met 13,7 procent ten opzichte van 2008.

De uitzendkrachten en de crisis in 2009

In 2009 werden er 487.514 uitzendkrachten tewerkgesteld. Dat is een vermindering met 12,96 procent), onder wie 161.411 studenten.

Dit stemt overeen, in voltijdse equivalenten, met een gemiddelde van 71.759 uitzendkrachten per dag, wat neerkomt op 1,93 procent van de totale werkgelegenheid in loondienst.

Bron: Federgon

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.