UNIZO steunt adviezen van KU Leuven-studie over hervorming arbeidsmarkt

ArbeidsmarktOverlegorganen
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, onderschrijft het advies voor een grotere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, maar dan wel met een hoger startbedrag. Momenteel ontvangt een werkzoekende gedurende de eerste 12 maanden 60 procent van zijn laatste brutoloon, met een maximum van 1325,92 euro voor de eerste 6 maanden en een maximum van 1234 euro voor de 7de tot de 12de maand.

Voor een brutoloon van 2000 euro komt dat neer op 1200 euro tijdens de eerste 12 maanden en 1033 euro vanaf de 13de maand. Indien deze persoon niet werkzoekend zou zijn, zou hij (ongeveer) 1350 euro per maand ontvangen. Dit is amper 150 euro meer dan de werkloosheidsuitkering.

UNIZO gaat akkoord met de analyse van de professoren over die werkloosheidsval als één van de oorzaken van de spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat los je evenwel niet op door de wettelijke minimumlonen te verhogen, zoals de socialistische vakbond ABVV voorstelt, maar door het nettobedrag voor de werknemers te verhogen zonder de nu al te hoge loonkosten voor de werkgever nog te verhogen, zo waarschuwt de kmo-organisatie.

UNIZO stelde al eerder voor de uitkering de eerste 6 maanden op te trekken, om ze daarna tussen de 7de en de 12de maand sneller te laten dalen. Daarnaast pleit UNIZO ervoor de maximale duurtijd van de werkloosheidsuitkering te koppelen aan de periode gedurende dewelke de betrokkene eerder aan het werk was. Ook de link met een opleiding bij voorkeur op de werkvloer onderschrijft UNIZO. Dat is voor de organisatie meteen een pleidooi om de volledige bevoegdheid voor het tewerkstellingsbeleid over te hevelen naar de deelstaten. Nu is opleiding regionaal, maar de werkloosheiduitkering is nog federaal.

Ten slotte beklemtoont UNIZO de noodzaak om de mogelijkheden voor opleiding op de werkvloer nog sterker te promoten. Dat kan het best door het systeem van de IBO, de Individuele Beroepsopleiding, verder te versoepelen en nog aantrekkelijker te maken.

Bron: Unizo

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.