Vacature-surfers bekommerd om combinatie gezin en werk

Attitude
De combinatie van gezin en werk is het belangrijkste thema voor de deelnemers aan de verkiezingsenquête. Hiermee zitten ze op de golflengte van Agalev. Opvallend zijn vooral de verschillen tussen de top-10 van de deelnemers aan de enquête en het belang dat de zes partijen aan dezelfde thema’s hechten.
De belangrijkste resultaten:
1. Alle partijen, behalve de sp-a, schatten het belang van een daling van werkgeversbijdrage hoger in dan de Vacature-surfer.
2. N-VA en Vlaams Blok vinden de regionalisering van de arbeidsmarkt dé prioriteit. De deelnemers aan de enquête plaatsen dit thema pas op de zevende plaats in hun top-10.
3. De deelnemers vinden de strijd van Agalev voor quota om minderheidsgroepen aan het werk te zetten, minder belangrijk.
4. VLD acht de betere combinatie van gezin en werk veel minder belangrijk dan de Vacature-surfer.
5. De daling van de werkgeversbijdrage, hoog op de prioriteitenlijst bij CD&V en VLD, komt bij de deelnemers pas op de vijfde plaats.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.