Vakantiegeld op vakantiegeld? Het Hof van Cassatie spreekt zich uit ten voordele van dergelijk ‘sneeuwbaleffect’

Loon
Het Hof kreeg volgende vraag voorgeschoteld: dient het enkel vakantiegeld op het variabel loon van de werknemer, betaald gedurende jaar X, in rekening gebracht te worden in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld tijdens het jaar X+1?

In een arrest van 19 oktober 2004 had het Arbeidshof te Brussel hierop ontkennend geantwoord. Het Hof van Cassatie verbreekt nu echter dit arrest. Volgens het Hof van Cassatie dient het enkel vakantiegeld dat berekend werd op variabel loon aanzien te worden als ‘effectief verdiend loon’ Op basis hiervan dient het dan ook in rekening gebracht te worden bij de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld tijdens het daaropvolgende jaar.

Dit arrest, dat een eerder arrest van 15 januari 1996 bevestigt, is evenwel niet vrij van kritiek. De stelling van het Hof van Cassatie vindt immers geen steun in de wettelijke bepalingen. Bovendien wordt hierdoor een ‘sneeuwbaleffect’ gecreëerd, hetgeen geenszins de bedoeling was van de wetgever.

Het Hof van Cassatie heeft het dossier nu verzonden naar het Arbeidshof te Bergen. Een dossier dat we verder zullen opvolgen dus!

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.