Vakbond schiet vergoeding voor specialisaties verpleegkundigen af

Extra-legale voordelenIncentivesInstroomLoonLoonkostenMotivatieOpleidingRetentie en verloopUitstroomVakbonden
De aangekondigde maatregelen dienen om het beroep aantrekkelijker te maken en de uitstroom tegen te gaan. Het is niet zo dat de vakbonden de verpleegkundigen geen extra financiële middelen gunnen. Ze pleiten echter voor een regeling voor alle werknemers in de sector, dus niet enkel voor de verpleegkundigen. Ook betreuren ze dat enkel specialisaties beloond zouden worden, maar niet de anciënniteit of de ervaring die werd opgedaan.

Tal van organisaties, zoals het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen), vinden dit een onbegrijpelijke houding van de vakbonden. De inspanningen van meer dan tien jaar aandringen worden eindelijk erkend, en dreigen nu vanuit onverwachte hoek van tafel te worden geveegd.

De minister heeft al aangegeven open te staan voor verbeteringen aan haar voorstel, maar wenst aan het fundament, namelijk het Meerjarenplan ter verhoging van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep, niets te wijzigen.

Bron: NVKVV

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.