Vakbonden bestrijden samen racisme op de Brusselse werkvloer

In het kader van de door Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets gesteunde campagne ‘Racism, Game Over’ hebben de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV een bevraging gehouden onder hun afgevaardigden naar racisme op de Brusselse werkvloer.

De resultaten werden voorgesteld op een info-middag. 307 afgevaardigden namen deel aan de bevraging (tussen december 2015 en februari 2016):

  • 1 op de 2 afgevaardigden stelt op regelmatige basis vooroordelen en stereotypen vast.
  • 34,2 procent van de afgevaardigden was getuige van racisme bij de zoektocht naar een baan.
  • 22 procent van de afgevaardigden is vaak getuige van de ongelijke behandeling van medewerknemers, ingegeven door racistische motieven.
  • Racisme op de werkvloer is dikwijls gebaseerd op de filosofische of de geloofsovertuiging van de werknemer (32 procent), gevolgd door de nationaliteit (26,4 procent), het vermeende ras (23,7 procent) en de huidskleur (23,6 procent).
  • Indien er sprake is van etnische discriminatie, dan is dit  voornamelijk in de werving, selectie en promotie.
  • 75 procent van de afgevaardigden is bereid acties te ondernemen tegen racisme op de werkvloer.
  • De helft geeft echter aan niet over de noodzakelijke middelen te beschikken.

“De rijkdom van Brussel schuilt in haar diversiteit. Gelijke kansen voor alle Brusselaars staan of vallen met gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Uit de bevraging blijkt dat racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt een realiteit zijn, ook in Brussel”, zegt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. “Daarom ondersteun ik de vakbonden in hun campagne ‘Racism, Game over’. Vakbonden verdedigen de belangen van alle werknemers en vormen dan ook een belangrijke partner voor het bestrijden van racisme en discriminatie op de werkvloer. Vakbondsleden worden zo ambassadeurs van gelijke kansen voor alle werknemers.”

De voorstelling van de resultaten is een eerste stap in een brede informatie- en sensibiliseringscampagne, waarbij ACV, ACLVB en ABVV een groot belang hechten aan een bottom-up uitwerking. Het kan niet de bedoeling zijn dat er eenzijdige actieplannen worden opgelegd die weinig aansluiten bij de realiteit.

Door middel van een sensibiliseringspakket worden afgevaardigden aangemoedigd om racisme op het werk te thematiseren op informele momenten, tijdens syndicale vormingen én in de formele overlegorganen zoals de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Verder wordt er participatief een intersyndicale verklaring tegen racisme op de werkvloer uitgewerkt in ieder Brussels bedrijf. Deze verklaringen zullen plechtig worden ondertekend op 21 maart 2017, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Bron: Persbericht Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.