Vakbonden willen lokale politie versterken, maar niet tot elke prijs

Instroom
Paars geraakt aan de bijkomende lokale politiemensen onder meer door de federale generale reserve uit te breiden. De federale politie moet dan minder vaak een beroep doen op de lokale. Het gros van de bijkomende lokale manschappen komt uit de mobiliteitspool van de ambtenarij. Het zou kunnen gaan om militairen die overtollig worden door de herstructurering van het leger. In de strijd voor meer veiligheid willen de onderhandelaars lokaal de nadruk leggen op inbraken, vandalisme en overlast. Zegt Jan Schonkeren van de liberale ambtenarenvakbond VSOA: “We zijn niet tegen het principe om de lokale politie te versterken, maar niet tegen om het even welke prijs. Als de toekomstige regering gelooft dat men personeel zoals vee kan overplaatsen, zonder rekening te houden met de antecedenten van de mensen, dan vergist ze zich zwaar”. Schonkeren beklemtoont dat het niet kan dat agenten die 15, 20, tot 30 jaar niet meer op het terrein optraden, zomaar zouden moeten terugkeren zonder dat om hun advies is gevraagd. Een gelijkaardige visie was bij andere vakbonden te horen.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.