Vakbondsvertegenwoordiging in detailhandel blijft moeilijk bespreekbaar

OrganisatieOverlegorganenVakbonden
Daarmee hoopt de bemiddelaar, Sophie du Bled, de onderhandelingen vlot te trekken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor winkels die worden uitgebaat door zelfstandigen en tussen 20 en 50 werknemers tellen. De onderhandelingen zitten sinds 12 februari op een dood spoor. Na het afspringen van de gesprekken voerden de vakbonden op drie opeenvolgende vrijdagen actie bij de zelfstandige kleinhandel. Het voorstel van de sociaal bemiddelaar omvat een vrijwillige personeelsvertegenwoordiging in winkels vanaf 30 werknemers. Die kan er komen op vraag van minstens 17 werknemers van wie er vijf bij de vakbond moeten aangesloten zijn. Daarnaast zijn er voorstellen om de werking van de regionale overlegorganen te versterken. In de komende dagen wordt overlegd met de achterban. Op vrijdag 23 mei is een nieuwe ontmoeting gepland. Tot dan zijn alle acties opgeschort. Gisteren is al gebleken dat de onderhandelingen moeilijk zullen verlopen. Unizo, de vertegenwoordiger van de werkgevers, toonde zich gisteren misnoegd over het uitlekken van de inhoud van het voorstel in de media, ondanks de belofte om geen informatie over het voorstel te verspreiden. Unizo zegt geen vakbondsvertegenwoordiging te zullen aanvaarden. De vakbonden omschreven het voorstel als ‘zeer minimaal’.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.