Van “Compensation & Benefits” naar “Rewards & Recognition”

Top Employers

Zowat drie jaar geleden werd in het Top Employers onderzoek het topic “Compensation & Benefits” aangepast naar “Rewards & Recognition”, met de nodige achterliggende wijzigingen in de gestelde vragen als gevolg. Deze beslissing namen we op basis van de gewijzigde HR-realiteit.

Immers, het belonen van een werknemer voor zijn prestaties gaat vandaag veel verder dan louter het financiële luik. Het creëren van een cultuur van waardering voor individuele prestaties, en erkenning van teams voor hun uitmuntende verwezenlijkingen heeft inmiddels sterk aan belang gewonnen.  

Hoe uit zich dat in de HR Best Practices Survey, en hoe scoren de Belgische Top Employers op deze elementen? Een blik op drie trends.

Erkenning en waardering

Zo blijkt ruim 87% van de Top Employers de erkenning van medewerkers te beschouwen als meer dan een schouderklopje, en zodanig te hebben verankerd via een formeel beschreven activiteit of proces. In ons land scoren klassiekers als jubileumvieringen en het bekendmaken van persoonlijke successen nog steeds het hoogst, maar zien we wel een sterke opmars van andere erkenningsinitiatieven.

We breken graag een lans voor initiatieven rond erkenning die in lijn liggen met een bepaalde bedrijfsvisie. Denk bijvoorbeeld aan erkenning ter versterking van gewenste cultuur of gewenst gedrag. Wilt een bedrijf bijvoorbeeld sterke waarden uitdragen, dan levert erkenning van personen of groepen die bovengemiddeld presteren voor (één van) die waarden een bijdrage aan de versterking ervan. In België handelen 71% van de Top Employers in die richting.

De focus op het erkennen van teamprestaties, uitmuntende verwezenlijkingen van een projectteam, squad of afdeling zit ook sterk in de lift, met een stijging van 8% over 2 jaar tijd.

Het creëren van een cultuur van waardering voor individuele prestaties, en erkenning van teams voor hun uitmuntende verwezenlijkingen heeft inmiddels sterk aan belang gewonnen.  
Top Employers Institute

De ultieme persoonlijke bijdrage rond erkenning is wanneer je als individu de kans krijgt om collega’s in het zonnetje te zetten voor hun uitzonderlijke prestaties. Het bedrijf faciliteert dit, bijvoorbeeld door een digitaal platform ter beschikking te stellen waar je je waardering voor je collega’s kunt tonen. Ruim de helft van de Top Employers biedt dit tegenwoordig aan, en het is een sterke stijger: +19% in twee jaar tijd. We stellen anderzijds ook vast dat bepaalde Top Employers bewust niet kiezen voor een digitaal complimentenplatform, omdat het niet in hun bedrijfscultuur past. De filosofie blijft dat technologie ondersteuning biedt, en niet de human touch vervangt.

Weet jij welke erkenningsprogramma’s in jouw organisatie het meest effect hebben? Vanuit het Top Employers Institute stimuleren we bedrijven om de voorkeuren te bevragen over welk type van erkenning medewerkers het meest waarderen en het meest aan hun behoeften voldoen. Een bedrijf dat deze meningen verzamelt en er ook effectief mee aan de slag gaat, zal qua engagement goed scoren.

Verloningsbeleid op maat

Individuele benadering van de medewerker steekt de kop op in heel wat HR-thema’s. Ook comp & ben ontsnapt niet aan deze duidelijke tendens. Zo past 97% van de Belgische Top Employers het comp & ben-beleid aan aan verschillende groepen van medewerkers. Met bijvoorbeeld korte filmpjes over bepaalde voordelen kan je de communicatie ook aanpassen aan bepaalde doelgroepen.

Net geen 8 op 10 ontwerpt zijn comp & ben beleid aangepast aan de verschillende levensfasen die een medewerker doorloopt. Denk aan eerste job, promotie, kinderen, pensioen en dergelijke. Helemaal top is wanneer je als bedrijf je communicatie afstemt op deze hoogtepunten in het leven en de carrière van je medewerker – moments that matter –, wat een aantal Top Employers ook doen.

Cafetariaplan

Uiteraard mag het cafetariaplan bij deze trend niet ontbreken. Benieuwd naar hoeveel Top Employers in België dit aanbieden aan hun werknemers? Neem gerust contact met ons op.

Digitalisering in de lift

Ook (verdere) digitalisering is een constante in HR vandaag. In comp & ben uit zich dit in een stijging van het aantal bedrijven die een digitaal platform ter beschikking hebben waar de medewerker real-time inzicht hebben in hun verloningspakket. Driekwart van de Top Employers biedt dit aan. Technologisch ondersteuning voor managers voor het simuleren en goedkeuren van loonsverhogingen zit op hetzelfde niveau. En zoals hoger aangehaald, gebruiken meer en meer Top Employers een digitaal waarderingsplatform om de erkennings- en waarderingscultuur meer kracht bij te zetten.

Samenvattend kunnen we stellen dat inzetten op het versterken van de erkennings- en waarderingscultuur, digitaal ondersteund en op basis van de voorkeuren van medewerkers loont. Ook zien we de kracht van het verloningsbeleid op maat, met oog voor positieve communicatie, aangepast aan werknemersgroepen en aan de verschillende levensfasen.

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.