Van HRM naar total workforce management

In navolging van Peter Cappelli (Wharton Business School), brengt professor Ans De Vos (Antwerp Management School) talentmanagement terug naar de vraag of je als onderneming je talent bouwt, koopt of leent (in het Engels van Cappelli: ‘build, buy or borrow’). Talent bouwen is de keuze om mensen intern te laten groeien. Kopen, dat houdt in dat je als organisatie ervaren medewerkers aantrekt vanuit andere ondernemingen. En lenen? “De vraag naar het ‘lenen’ gaat erover of de meest gepaste manier om de nood aan talent in te vullen, erin bestaat om mensen op tijdelijke basis aan te trekken. Voorbeelden van lenen zijn onder meer het werken met freelancers, tijdelijke werknemers, of cosourcing met andere organisaties”, schrijft Ans De Vos in het onderzoeksrapport ‘Leveraging External Talent as a Strategic Resource’.
Uit haar onderzoek blijkt dat die derde optie, om te werken met een ‘contingent workforce’, vaak wordt gekozen. Zo’n 95 procent van de ondernemingen uit het onderzoek (een representatief staal van 1074 bedrijven uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de VS) doet een beroep op zelfstandigen, vaak in IT, productie en sales. Opvallend: freelancers worden erg vaak in de core business van een onderneming ingezet, veeleer dan in perifere taken. Dat, schrijft De Vos, toont aan dat de optie om talent te ‘lenen’ niet alleen gezien wordt als een aanvaardbare oplossing voor relatief onbelangrijke taken, maar ook voor taken die tot de kern van de organisatie behoren.

Strategische beslissing?

Voor Peter Cappelli is het antwoord dat je als onderneming formuleert op de vraag ‘build, buy or borrow?’ een strategische beslissing die onderbouwd gemaakt moet worden. Of dat in de (Belgische) praktijk ook het geval is? Ans De Vos vermoedt van niet. “We zijn op dit moment de data verder aan het bekijken om te ontdekken in welke mate de beslissing samenhangt met de organisatiestrategie en of organisaties al dan niet een total workforce management approach hebben”, zegt ze tijdens een interview in de gloednieuwe gebouwen van de Antwerp Management School. “Slechts een minderheid heeft daar een strategische visie op, stellen we vast. Je ziet ook dat voor heel wat organisaties het inschakelen van freelancers vooral ad hoc gebeurt, bijvoorbeeld om iemand te vervangen.”
Wat ook gebeurt: wanneer er eigenlijk geen budget meer is om iemand aan te werven, haalt men de nodige expertise op die manier binnen. Je krijgt dan de vreemde situatie waarbij HR er alles aan doet om binnen de afgesproken FTE-limieten te blijven en zo de personeelskosten onder controle te houden, maar de business ondertussen andere budgetten aanspreekt om wel veel geld uit te geven aan freelancers.
“Wanneer iemand als freelancer is aangetrokken op het budget van een afdeling, weet HR dat vaak pas wanneer zo iemand een badge nodig heeft, bijvoorbeeld”, vervolgt professor De Vos. “Nu, het is niet erg dat er freelancers worden ingezet, want ik geloof in een economie waar we veel meer met dat soort samenwerkingsverbanden gaan zitten. Maar dan moet je daar wel een visie op hebben.”

De vraag is: betrek je als organisatie de flexibele medewerkers in je HR-beleid en zo ja, waarom en hoe?

Wilt u het volledige artikel (van Timothy Vermeir met foto’s van onder meer Hendrik De Schrijver) lezen? Dat kan door lid te worden van HR Square. U ontvangt dan niet alleen het tijdschrift, maar hebt ook toegang tot de website met het hele archief én u geniet stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference. Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be, 0474 97 07 43.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.