Vandeurzen wil beleid handicap versterken

De minister heeft twee doelstellingen voor ogen tegen 2020:

 • een zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood, waarbij ze zorg krijgen in de vorm van zorg en assistentie in natura of cash.
 • vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving voor goed geïnformeerde gebruikers.
 • Uiteindelijk wil de minister landen met een juridisch afdwingbaar recht op zorg, al benadrukt hij dat om zoiets te realiseren, geen simpele wetsbepaling volstaat.

  Dit is het sluitstuk van een heel traject, dat hij wil bereiken met elf strategische projecten:

 • de uitbreiding realiseren van het ondersteuningsaanbod in welzijn.
 • verzekeren van een goed werkend voortraject.
 • een vernieuwde toegangspoort in overeenstemming brengen met de toegangspoort integrale jeugdhulp.
 • de zorgregie herinrichten in functie van de vraaggestuurde organisatie van het aanbod en de persoonsvolgende financiering.
 • operationaliseren van het gevalideerd inschalingsinstrument dat leidt naar verantwoorde budgetten.
 • het sociaal ondernemerschap bevorderen in de sector personen met een handicap.
 • werken aan de tewerkstelling in de sector.
 • een traject uittekenen voor de transitie van het systeem Persoonlijk Assistentiebudget.
 • het inclusiegegeven uitwerken in het eigen beleidsdomein.
 • het gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap mee vorm geven.
 • en een breed denkkader creëren met een ruim maatschappelijk debat.
 • Bron: De Standaard, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

  HR application & data expert

  Port of Antwerp-Bruges

  HR-manager

  Benelux Unie

  Payroll Manager

  FSMA

  HR Officer

  ALDI België

  HR Consultant – Recruitment & HR Projects

  Atlas Copco

  Consultant werving en selectie

  UZ Leuven

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.