< Terug naar overzicht

Aanvullend pensioen: hoe rendement realiseren op de huidige financiële markten?

De huidige realiteit van lage rentes is voor werkgevers die een groepsverzekering willen aanbieden met een rendement hoger dan het minimumrendement voor aanvullende pensioenen, redelijk frustrerend. Daarom lanceert AXA een innovatieve, hybride oplossing die de mogelijkheid biedt tak 21 en tak 23 te combineren. Het doel: competitieve salarispakketten aanbieden in een steeds krappere talentenmarkt.

Gezien de druk op het wettelijk pensioen is het voor werkgevers belangrijker dan ooit om hun personeel een concurrerende pensioenregeling aan te bieden. “De markt voor aanvullende pensioenen voor werknemers is de afgelopen jaren niettemin relatief stabiel gebleven”, onderstreept Karel Coudré, Director Product Management Life & Health bij AXA. “Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is er loonmatiging die weinig ruimte laat voor meer investeringen in aanvullende pensioenen. Anderzijds verplicht de wet op de aanvullende pensioenen de werkgever een minimumrendement van 1,75% te waarborgen, en dat terwijl de rentes op de markt eerder tussen 0% en 0,50% liggen. Geen wonder dat werkgevers aarzelen om zelf in te staan voor die garanties!”

Marktstudies tonen echter een grotere openheid voor risico’s aan in vergelijking met de afgelopen jaren. “Vóór 2008 was men duidelijk op zoek naar het hoogste rendement”, vervolgt hij. “De crisis betekende echter een complete ommekeer: men zocht zekerheid en op zijn minst een kapitaalsgarantie."

"Sindsdien zijn de rentetarieven zo sterk gedaald dat er steeds meer naar alternatieven wordt gezocht die de zekerheid van een gewaarborgde rente combineren met de prestaties van de financiële markten. Dit ondanks hun volatiliteit en het feit dat het gaat over een lange termijn verbintenis. Het leek ons dan ook essentieel om een oplossing te kunnen bieden die deze mogelijkheid van hogere opbrengst en veiligheid combineert.”

Hybriditeit en flexibiliteit

Daarom heeft AXA Essential for Life Plus ontwikkeld, een extralegaal voordeel voor werknemers dat hybriditeit tussen tak 21 en tak 23 mogelijk maakt. “Een groepsverzekering van tak 21 werkt met een resultaatsverbintenis. Dankzij een gewaarborgde rente biedt die meer zekerheid. De groepsverzekering in tak 23 is gebaseerd op het principe van de middelenverbintenis. Zo is het mogelijk om – dankzij een gediversifieerde en dynamische aanwending van middelen – te streven naar een hoger, maar niet gewaarborgd rendement. Men aanvaardt dan de mogelijke risico's verbonden aan marktschommelingen.”

De hybride oplossing betekent een belangrijke wijziging voor de groepsverzekeringsmarkt waar het aandeel geïnvesteerd in tak 23 van oudsher zeer beperkt is, legt Karel Coudré uit. “Deze formule richt zich tot werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders, maar we zien ook dat de federale overheid hiervoor kiest voor haar contractuelen De formule die we aanbieden, heeft het voordeel van flexibiliteit, met verschillende mogelijke verdelingentussen aandelen en obligaties, evenals de mogelijkheid om de groepsverzekering tijdens het contract te wijzigen in overeenstemming met de behoeften en de evolutie van de financiële markten.”

Een aantrekkelijk instrument

Karel Coudré benadrukt de noodzaak om rekening te houden met twee parameters: enerzijds de risicobereidheid van de werkgever en anderzijds de specifieke situatie van de medewerkers, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd. “Jongere werknemers kunnen meer volatiliteit aanvaarden, terwijl de beleggingshorizon verkleint naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom is het belangrijk flexibel te kunnen zijn en in functie van de situatie te kunnen kiezen voor een formule die meer of minder aandelen bevat.”

Zoals iedereen weet, is het correct informeren van werknemers over hun extralegale voordelen cruciaal. “Voor medewerkers is het risico nihil, zolang ze worden beschermd door de gewaarborgde prestaties van de wet op aanvullende pensioenen. Onze oplossing voorziet ook in een vrije reserve die kan worden gebruikt voor wanneer de rente ontoereikend is, of om net een extra rendement toe te kennen”, bevestigt Karel Coudré.

“Een goede communicatie over de aanvullende pensioenvoordelen is cruciaal”, besluit hij. “Het feit dat medewerkers genieten van een beter pensioenvoordeel, wordt steeds meer gewaardeerd. Als werkgever kunnen garanderen dat u het minimumrendement biedt en zelfs beter kan doen, is een belangrijk voordeel op de competitieve arbeidsmarkt, zeker wanneer andere werkgevers te veel gericht blijven op de lage gewaarborgde rendementen van tak 21.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen