< Terug naar overzicht

Het post-Covidkantoor: Een experiment met een hoge slaagkans

België is een van de weinige landen waar thuiswerken zo lang werd verplicht. Die ervaring heeft de manier waarop we omgaan met onze werkomgeving drastisch veranderd. Het kantoorvocabularium kreeg er ook een rits aan termen bij: beeldbellen, coronaproof, remote, hybride en gedistribueerd werken… Interieurarchitect Philippe Van der Velpen vertelt wat dit zoal betekent voor het post-Covidkantoor.

“Eigenlijk hebben we bijna anderhalf jaar lang in een experiment geleefd waarin telewerken de norm was”, opent Philippe Van de Velpen het gesprek. “Bedrijven hebben niet lang gewacht om die nieuwe realiteit van werken onder ogen te zien. Ik noem Bekaert in Zwevegem en het nieuwe administratief centrum van Brussel-Stad als voorbeeld. Men is er meteen aan de slag gegaan met hybride werkvormen, of – zo noem ik het liever – gedistribueerd werken.”

Uitgebreid palet aan mogelijkheden

“Bij beide zie je hoe die optie van telewerken gepaard gaat met belangrijke structurele veranderingen, zowel op management- en organisatieniveau als in de fysieke kantooromgeving. Het paradigma van gedistribueerd werken impliceert dat ruimte of plaats de prestatie of participatie in een team niet mag beïnvloeden. Deze aanpak omarmt tevens activiteit gerelateerd werken, waarbij mensen de werkplek opzoeken die aansluit bij het werk dat ze op dat moment doen. Post-covid willen we werkomgevingen ontwerpen die op dit principe zijn gebaseerd. Dat kan op dezelfde locatie zijn, maar ook geheel of gedeeltelijk op afstand." 

"Het palet aan mogelijkheden is uitgebreid. Daarbij is gedistribueerd werken een blijver. Het stigma op thuiswerken is vervaagd, organisaties hebben gemerkt dat ze toch goed konden blijven functioneren en investeerden in de infrastructuur. De grote uitdaging is hoe je die nieuwe manier van werken bestendigt, met aan de basis goed functionerende teams."

Een compleet verhaal

“Wat de interne, architecturale organisatie betreft, zie ik een zestal uitdagingen: welzijn, gezondheid, creativiteit, productiviteit, integratie en autonomie. De basis van aanpak is dezelfde, namelijk vertrekken vanuit de organisatie, waarbij je een zo groot mogelijk deel ervan in het verandertraject betrekt. Eerst proberen we te begrijpen hoe teams functioneren en onderling afhankelijk zijn, welke klanten er zijn (intern als extern), met welk kader we kunnen werken, wat de beperkingen zijn… Daarbinnen werken we de krijtlijnen uit, met werk, plaats en gebruik steeds in het achterhoofd. Binnen een hybride kader gaat men meestal uit van het verdelen van het werk over verschillende plaatsen en tijd, maar 100% terug naar een fysiek kantoor keren, kan voor bepaalde teams ook een realiteit zijn. Dat mag je niet afzweren. Het verhaal voor elke organisatie wordt op een andere manier geschreven, maar vertaalt steeds de grote verscheidenheid aan omstandigheden waarmee ze te maken hebben.

Flexibiliteit troef

“Het mooiste is als je makkelijk en flexibel op al deze verschillende mogelijkheden kunt inspelen. Bekaert bijvoorbeeld maakt gebruik van het Joyn Bench concept van Vitra, een modulair systeem dat zich eenvoudig aan verschillende werkvormen aanpast. Het grote voordeel vandaag is dat we dit soort doordachte oplossingen voorhanden hebben. Tien jaar geleden was er veel maatwerk, nu vind je dit ‘of the shelf’. Een ander effect van de pandemie is dat IT-systemen nu veel belangrijker zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor circulatie op en rond de werkplek… Het allerbelangrijkste tot slot is dat je ‘de mens’ niet uit de vergelijking wegneemt. Je wil een kader scheppen waarbinnen je medewerkers de gereedschappen aanreikt om hun werk naar eigen inzicht optimaal te organiseren. Dit alles samen vormt de basis voor alle toekomstige ontwerpinspanningen en schept de voorwaarden om zich te kunnen aanpassen in een wereld waar de spelregels voortdurend veranderen.”Voor bijkomende informatie over een gezonde werkomgeving op maat, kunt u terecht bij Bart Roels van VITRA :
bart.roels@vitra.com

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen