< Terug naar overzicht

HR Square vernieuwt en soigneert u beter dan ooit

Jos Gavel

Toen we in 2002 van start gingen met HR Square, was onze missie ‘het verwerven, verwerken en verspreiden van hoogkwalitatieve informatie over arbeidsrelaties en personeelsbeleid voor HR-professionals en aanverwanten’. Die missie hebben we mooi vervuld en dat blijven we doen. In essentie is het opzet ook niet gewijzigd.

Maar alles beweegt altijd. Het vertrekpunt indertijd was het gedrukte tijdschrift, aangevuld met een website en een e-nieuwsbrief. Al snel, vanaf het eerste werkjaar, voegden we aan die klassieke media tal van gelegenheden toe voor persoonlijke overdracht van kennis, uitwisseling van ervaringen en het leggen van contacten (netwerking, zoals ze zeggen). Dit gebeurt tot vandaag tijdens een ondertussen indrukwekkende reeks thematische of doelgroepgerichte dag-evenementen en een jaarlijkse meerdaagse Conference. Hierdoor transformeerde HR Square van wat vaak tot onze ergernis ‘een vakpublicatie’ werd genoemd naar een echt en hecht netwerk, met over het gehele land meer dan 1600 leden (bedrijven en individuen).

We zijn niet vals bescheiden over de weg die we aflegden, helemaal niet. Wat we bereikten – in essentie het vertrouwen en de trouw van onze leden en partners – verkregen we niet zonder slag of stoot. Dat is normaal. Het fijne is dat HR Square uitgroeide tot de referentie, dankzij de kwaliteit en de verscheidenheid van wat we doen. Het is uniek, ook als we naar het buitenland kijken.

Genoeg eigen lof nu, want alles kan altijd beter. Misschien is het u al opgevallen dat HR Square weliswaar aanwezig is op de zogenaamde sociale media, maar er niet hyperactief is. Het zou misschien wat meer mogen zijn, doch zonder overdrijven. De conceptuele oppervlakkigheid van Twitter, Facebook of wat dan ook past niet echt bij de diepgang en de kwaliteit die wij voorstaan. We gebruiken deze media dus slechts om de ‘highlights’ van wat we doen te delen.

De hoogste voorrang gaat naar de versterking en de uitdieping van de band met de leden van het HR Square-netwerk. Daarom verhogen we vanaf nu het aantal inhoudelijke contactmomenten en -mogelijkheden. Daarvoor verschuiven we mensen en middelen van het gedrukte tijdschrift naar het online gebeuren en naar de organisatie van nog meer evenementen volgens de gewaardeerde recepten. Ook efficiëntiewinsten in de organisatie worden ingezet voor extra investeringen in inhoud en contactmogelijkheden.

Wat betekent dit concreet? Voortaan verschijnt het Nederlandstalige tijdschrift zes keer per jaar in plaats van tien keer, telkens in de oneven maanden. Het aantal bladzijden per editie stijgt van 68 naar 84. Het tijdschrift is eveneens online en via de app te lezen, waar u zich ook bevindt. Enkele dagen voor het boekje in de bus valt, bezorgen we u de online-versie.
Daarnaast pakken we uit met een volwaardige digitale editie, ook zes keer per jaar, in de even maanden. Elke digitale HR Square bevat origineel materiaal en telt het equivalent van minstens 34 bladzijden. U merkt onmiddellijk dat dit geen besparing is. Wij soigneren onze leden met meer informatie van de gekende kwaliteit en scheppen tegelijkertijd veel meer mogelijkheden tot interactie, bijvoorbeeld door het uitwisselen van suggesties, ervaringen, commentaren en standpunten.

Dit is ons cadeau aan u, voor 2020 en de volgende jaren. Geniet ervan.


Meer weten? Contacteer jos.gavel@hrsquare.be.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen